Home

Radiograf etikk

 1. Internett: www.radiograf.no E-post: nrf@radiograf.no Navn Telefon E-post Ingri Berild Hjelle (leder) 95111091 ingri.berild.hjelle@helse-mr.no Kari Gerhardsen Vikestad 97460861 karivi@hioa.no Kari Merethe H. Fredheim 92614529 kmhf@hib.no Guro Sundby Aas 41566671 guro.sundby.aas@ahus.n
 2. Etikk. 23. Jun 2015 - 11:00 Del på Facebook ; Tweet ; Del på LinkedIn.
 3. Den første utgaven av yrkesetiske retningslinjer for radiografer ble vedtatt på Norsk Radiografforbunds landsmøte i 1995. Retningslinjene er senere revidert på forbundet

Etikk - Radiograf.n

 1. af den udvikling. I de nordiske lande har vi en lang tradition for at have etikken med den radiograf faglige praksis. Dette fokus blev for de danske radiografer styrket, da Radiograf Rådet i 2008 nedsatte en arbejdsgruppe, der formulerede etiske retningslinjer, som en yderligere byggesten til en helstøbt profession
 2. Bachelor i radiografi er et heltidsstudium over 3 år med et omfang på 180 studiepoeng. Utdanningen har som mål å utdanne ansvarsfulle, reflekterte og faglig kompetente radiografer som selvstendig og i samarbeid med andre profesjoner utøver radiografi
 3. Som radiograf må du kunne jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må være i stand til å vise omsorg. Du må også kunne tåle høyt arbeidstempo, stress og fysisk tungt arbeid. Utdanning. Se beskrivelse og oversikt over utdanninger
 4. istration of oxygenated water for the degree of PhD
 5. Radiografi er læren om å avbilde menneskets anatomi og fysiologi.En radiograf er en person som utøver faget radiografi. Radiografen tar bilder ved hjelp av røntgen, isotoper, ultralyd eller Magnetresonanstomografi.Bildene som blir tatt, brukes av radiologer eller beskrivende radiografer til å stille diagnose og vurdere behandlingsmåte
 6. Radiograf Denne nettsiden er ikke lenger i bruk. Bachelor i radiografi får ny studieplan fra studieåret 2020/2021, og oppdatert informasjon om det nye studieprogrammet finner du her
 7. Radiograf. Nukleærmedisiner. Ortopediingeniør. Bioteknolog. Indremedisiner. Arbeidsmedisiner. Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb! Var denne siden nyttig for deg? Var denne siden nyttig for deg? Ja. Nei. Bekreft ved å trykke send. Beskriv gjerne nærmere (dette er valgfritt)

Radiografi - bachelor Ui

Radiograf utdanning

 1. * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb
 2. En fysioterapeut er en profesjonsutøver som har teoretisk og praktisk kompetanse til å løse oppgaver som samfunnet har behov for. Etikk for deg som fysioterapeut handler blant annet om hvordan du møter og behandler pasienter, klienter og kollegaer, hvordan journalen skrives og oppbevares, hvilke takster du tar, og hvordan du informerer og markedsfører din virksomhet
 3. Men en radiograf med kursutdanning kan IKKE mer anatomi, fysiologi og patologi enn en fersk lege, som dermed har langt større evne til å sette funnet på røntgen i en klinisk sammenheng. Og når vi kommer til spesialister i radiologi tror jeg nok vi er enige om hvem som kan mest - hvis vi skal bruke et slikt begrep
 4. Bachelorstudiet i radiografi er plassert under helsefag. En radiograf utfører bildediagnostiske undersøkelser med avansert teknologi, ved hjelp av røntgenstråler, ultralyd, radioaktive isotoper eller magnetisme og radiobølger. Radiografer arbeider hovedsakelig på sykehus og røntgeninstitutter
 5. Moral er de normene, verdiene og holdningene som avgjør hva som er rett og galt eller godt og dårlig. Det er viktig å skille mellom en deskriptiv og en normativ bruk av begrepet 'moral'. I sin deskriptive betydning brukes moral om normene, verdiene og holdningene som faktisk aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller en gruppe. I en normativ betydning brukes moral om det sett av.

Radiograf.n

Søk etter nye Radiograf-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet Her finner du alt av informasjon om utdanning innen RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 45 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 11 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 1 relatert yrke til utdanningen RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) (Bachelor)

Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk . ISBN 9788205326897, 2007, 2. utgave, Hilde Eide, Tom Eide, Eivind Eid Du finner 19 ledige stillinger med søkeordet radiograf på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Som radiograf møter du mange folk i løpet av en dag, ofte i bare fem minutter. Jeg er blitt vant til å få pasienter til å stole på meg umiddelbart, og det tror jeg er viktig i dette yrket. Du må gjøre pasientene trygge på situasjonen

Karriereveiledning - hva kan jeg bli? NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter Radiograf (MTRAD) Læringsutbytte; Læringsmål - radiografi - bachelorprogram - 3-årig Har bred kunnskap om pasientomsorg, etikk, kommunikasjon og samspill, veiledning og undervisning. Har (bred) kunnskap om helsetjenestens organisering, styringsdokument og gjeldende lovverk VIII. ETIKK Kunnskaper 1. Kjenner til etiske teorier og problemstillinger og yrkesspesifikke etiske retningslinjer Ferdigheter 1. Kan anvende faglig kunnskap til å identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse 2. Kan vurdere eget kompetansenivå og ta ansvar for egne handlinger Generell kompetanse 1 etikk § 10 Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk - Kunnskap . Kandidaten . a) har kunnskap om kliniske symptomer og sykdomstegn ved ulike medisinske tilstander, inkludert akuttmedisinske situasjoner b) har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske probleme

Radiografi - Wikipedi

 1. Forskrift til rammeplan for radiograf Hjemmel: Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2 annet ledd
 2. Undervisningssemester. Det vert arbeidd med forskingsdesignoppgåver i emnet Forskingsmetode og -etikk i første semester. Dette er ein god start på utvikling av aktuelle problemstillingar og forskingsdesign for masteroppgåver, og med aktiv bruk av kunnskap om forskingsmetodar og metodologi
 3. Begrepet radiograf kan også referere til en terapeutisk radiograf, også kjent som en stråleterapeut. Radiografer arbeider både i offentlig helse og privat helse og kan være fysisk lokalisert i alle omgivelser der passende diagnostisk utstyr er lokalisert, hyppigst på sykehus
 4. Magnetisk Resonanstomografi (MR) er en avbildningsteknikk med stadig økende medisinsk betydning. Andreas Abildgaard forklarer opptaksmekanismer og bildedannelse med MR og gir en innføring i MR-sekvenser og spesialteknikker.Forfatteren presenterer og fork
 5. Klinisk etikk-komité for Sykehuset Innlandet - Tynset ble opprettet høsten 2005
 6. Fag og profesjon Etikk - Norsk Radiografforbund : radiograf.no : Norway: Nettsteder med lignende Rank analyse. Alexa rangering er en scoring rammeverk som måler en aktivitet og gjør karakterisering som denne bevegelsen de Alexa Toolbar klientene skal nettsteder
 7. Etikk; NFFs yrkesetiske retningslinjer NFFs yrkesetiske retningslinjer. Sist endret av Hovedlandsmøtet i 2019. 13. jan. 2020 | Del: Med endringer vedtatt av Landsmøtet 2019. Merknad: Begrepet «pasient» brukes gjennomgående i.

radiografi - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTN

Oppstart. Fyll ut masteravtale - avtale om rettigheter og plikter i veiledning av masteroppgaven; Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU; Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon Les mer om å være en beskrivende radiograf. Slik er studiet. Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium over 1,5 år og består av tre emner á 15 studiepoeng. Målgruppen for studiet er autoriserte radiografer med spesiell interesse for beskrivende radiografi. Studiet er et deltidsstudie bestående av samlinger og e-læring Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42, 13 juni 1980 nr. 43 og 26 apr 1985 nr. 23 Den eneste nevromotoriske testen som har standardisert både en motorisk test og en test av Soft Neurological Signs (tvetydige nevrologiske tegn) på samme utvalg av barn og ungdom i alderen 4-16 år.NUBU 4-16 er en test som setter fokus på sammenhengen mel Du bør være flink til å kommunisere, være serviceinnstilt, opptatt av etikk og interessert i å oppdatere deg faglig. Du må ha evne til både å jobbe selvstendig og i team. Utdanning. Utdanning til apotektekniker er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring

b. pasientens og brukerens pårørende: den pasienten eller brukeren oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle. Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale Som radiograf er det essensielt å ha kunnskap innen strålevern for å ivareta pasientens sikkerhet ved utførelse av bildediagnostiske undersøkelser, og det samme gjelder bioingeniøren i tilknytning til analyser og farmasøyten ved håndtering av medikamenter Etikk Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider Radiografisk Apparatlære Kvalitetsutvikling Universell utforming. Læringsutbytte. Som ferdig radiograf skal du framskaffe informasjon om menneskekroppen gjennom egnet bildemateriale i den hensikt å oppdage eller behandle/lindre. Radiografi - USN, Drammen, Norway. 213 likes · 22 talking about this · 113 were here. Velkommen til bachelor i radiografi ved USN! Her kan du følge med på hva som skjer ved radiografutdanningen, få..

Stillinga er sentral i arbeidet med å gjennomføre strategien vår, samstundes som Norec oppfyller interne og eksterne krav til etikk, kontroll og antikorrupsjon. Stillinga er plassert i seksjon for verksemdstyring, men du vil og jobbe mykje med programseksjonane i Norec Bachelor i radiografi. Bachelorgraden gir rett til autorisasjon som radiograf i Norge, jfr. helsepersonelloven, §§ 48 og 53. Målgruppe Studiet retter seg mot personer som ønsker å utdanne seg til radiograf. Opptakskrav, forkunnskarav, anbefalte forkunn-skaper Opptak til radiografutdanning er regulert av forskrift om opptak til høgr Taushetsplikt. Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er nødvendig å sikre deg forsvarlig helsehjelp Radiograf - Avdeling for bildediagnostikk Levanger Avdeling for bildediagnostikk ligger under Medisinsk serviceklinikk. Avdelingen er fulldigitalisert og det er 9 laboratorier inkl. nucl.med., og har 32-kanal MDCT, 1,5 T MR, 2 ultralydlab., digital mammograf og RIS/PACS fra Sectra, felles for alle bildediagnostiske avd. i Helseregion Midt-Norge

Radiografi utdanning

Klinisk etikk-komité ; Avdeling. Ein radiograf vil stille deg nokre spørsmål før sjølve undersøkinga og sjå etter forandringar i huda på brysta som kan bli synlege på mammografibileta. Dette er informasjon som røntgenlegen bruker når han granskar bileta Dette er klassikeren om kommunikasjon og veiledning innenfor profesjonsfagene. Ved hjelp av historier og eksempler gir boka et levende bilde av arbeidet i faglig gruppeveiledning. Hvordan starter man et veiledningsforhold? Hvilke dilemmaer og utfordringe Hensikten med boken er å belyse ulike etiske utfordringer som helsefagene står overfor i forskjellige praksis- og forskningssituasjoner. Boken er tenkt som et innspill til etiske drøftinger i mastergradsutdanning ved de ulike helsefagene. Hvilke utfordringer møter vi som helsepersonell i vårt daglige virke enten vi er ergoterapeut, bioingeniør, fysioterapeut, radiograf, vernepleier eller. 2.1.4 Etikk og personvern i forskning; Relevante lover og forskrifter; Personopplysningsloven; Personopplysningsforskriften; Helseforskningsloven; Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning; Helseregisterloven; Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til menneske

Yrkesetiske retningslinjer - NS

Etter et halvt års ventetid og oppussing, kunne seksjonsleder Siri Lillegaard i går åpne dørene til de nye lokalene. Her vil 400 pasienter bli undersøkt hver måned, nå med helt nytt utstyr til en verdi på nærmere 5 millioner kroner. Den gamle røntgenmaskinen hadde gjort sitt i perioden 2007-2019. Etterlengtet forbedring - Maskinen ble kassert [ Radiograf Radiologi Brystdiagnostisk senter KMD Radiologisk avdeling ved sykehuset i Vestfold har ca. 130 ansatte med driftssteder i Tønsberg og Larvik. Vi er en avdeling i utvikling og søker derfor etter flere medarbeidere. Avdelingen har for tiden en radiograf som er i utdanning for å bli beskrivende radiograf oppgavene for en radiograf er å sikre bilder med høy kvalitet for diagnostikkog samtidig , ivareta behov og sikkerhet for den enkelte pasient. 1; Læringsutbytte for kompetanseområdet pasientomsorg, kommunikasjon og etikk § 10. Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk - Kunnskap

Video: Praktisk informasjon - Radiografi i praksi

Ta bachelor i radiografi - US

1 Kandidatnummer: 070714 071180 070723 . Emnekode: RAD3902 . Bachelor radiografi En sammenlignende studie mellom norske og engelske andre år Studiet kvalifiserer til autorisasjon som radiograf i henhold til lov om helsepersonell. (Kommunikasjon og etikk), en uke i 2 studieår (Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk), og en uke i 3. studieår (Kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og konflikthåndtering)

Helsefagenes etikk - Universitetsforlage

 1. Barnevern i velferdsstaten - vitenskapsteori, etikk og menneskesyn. BV1600 10 stp. 2. studieår. 3. semester. Juss - barnevernrett. BV2100 10 stp. Barnevern i velferdsstaten - melding, undersøkelse og hjelpetiltak. BV2200 10 stp. Barnevern i velferdsstaten - tvangstiltak og plasseringer utenfor hjemmet
 2. radiograf-, sykepleier-, vernepleier -, sosionom- og barnevernspedagogutdanningene. Felles innholdsdel 30 studiepoeng: 1 A B Vitenskapsteori, forskningsmetode og etikk Vitenskapsteori og forskningsmetode Etikk 15 studiepoeng 6 studiepoeng 9 studiepoeng 2 A B Samfunnsfaglige emner Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitik
 3. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 4. Her flankert av PET-teamet Katharina Karlsen (radiograf, fra venstre), Kent Alexander Johansen (radiograf), Rune Sundset (avdelingsleder) og Line Alsvik (fagbioingeniør). Foto: Jan Fredrik Frantzen Her har Leif Oskar Bjørsvik, som en av de aller første pasientene, akkurat fått testet ut den nye PET CT-maskinen i det nye PET-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø
 5. Avdelingane i Helse Møre og Romsdal har ulike besøkstider. Tidene står på dei aktuelle avdelingssidene. Finn du ikkje besøkstida til ein spesifikk avdeling
 6. Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre. Studentside for master i biomedisin, heltid (student.oslomet.no).; Studentside for master i biomedisin, deltid (student.oslomet.no)

Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Årsmelding - 2016 En kort fremstilling med vekt på endringer fra sist år For Seksjon: Klinisk etikk komite (KEK), SI Tynset Leder KEK SI Tynset: Tina Undseth Eggen Virksomhet: Komiteen har vært virksom siden 2006, med utskifting av samtlige medlemmer høsten 2015 Norges Blindeforbundet skal bygge førerhundskole i Ås. Arbeidet begynner i disse dager og beregnes ferdig i løpet av senhøsten 2021

Etikk for helsefagene (Heftet) av forfatter Åshild Slettebø. Helse- og sosialfag. Pris kr 419 (spar kr 60). Se flere bøker fra Åshild Slettebø Bachelor radiografi tilbys ved campus Drammen og utdanningen foregår på ulike læringsarenaer; i klasserommet, ved skolens preklinikk/øvelsesavdeling og ute i helseforetak og ved private røntgeninstitutt. Ute i praksis får studentene øve og praktisere ferdigheter, og får erfaring med yrkesutførelsen som radiograf etikk.net Velkommen til Lars Gunnar Lingås nettside Her finner du opplysninger om mine tilbud om kurs og foredrag innen områdene etikk

Logg inn. Cart. 0 Handlekur Alt om utdanning i Bergen og mulige studier, skoler og studiesteder i Bergen Org. nr: - Stillingsident: 4300059442 Presentasjon av stillingen: Divisjon Sør-Øst, Sykehusinnkjøp HF. Vi søker etter en ny kollega til stilling som prosjektleder anskaffelse for kategoriene kirurgiske produkter, medisinske forbruksvarer og medisinsk grunnutstyr Kapittel 4. Læringsutbytte for kompetanseområdet pasientomsorg, kommunikasjon og etikk (§§ 10 - 12) § 10. Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk - Kunnskap § 11. Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk - Ferdigheter § 12. Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk - Generell kompetanse . Kapittel 5

Tilbake til radiograf-sidene. 4. ARBEIDSFORMER OG STUDIEDELTAGELSE Studiet bruker problembasert læring (PBL) som hovedarbeidsform. reflektere over, vurdere og diskutere etikk og fagutøvelse. tilegne seg kunnskaper om behandling av fortrolig materiale om pasientene Som diagnostisk radiograf vil du bruke røntgen- og ultralydmaskiner, så vel som andre former for bildeteknologi, for å se inni pasientens kropp og finne ut hva som forårsaker deres sykdom. Arbeider du i en rekke sykehusavdelinger, vil du skaffe bilder som hjelper deg med diagnosen sykdommer og skader Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon3 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon68 Presentasjon av stillingen: Ved Avdeling for radiografi Rikshospitalet, Seksjon for MR, er det ledig 100% fast stilling. Avdelingen består av Seksjon for MR, Seksjon for konvensjonell radiografi, Seksjon for CT og Seksjon for angio, intervensjon og ultralyd og har totalt rundt 90. Vestre Viken HF - Radiograf (ref.nr. 2927225373). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere kan sammen med radiograf vurdere bildekvalitet og oppnåelse av bildekriterier; Innhald og oppbygging : fysiologi 1 B Sykdomslære og mikrobiologi 1 C Farmakologi og medikamentregning 1 E Strålebiologi og strålevern 2 B Etikk 2 D Kommunikasjon,.

 • Kronk and yzma.
 • Fiske i norge statistikk.
 • Focus mares ultegra 2017.
 • Service suzuki utombordare.
 • Beefeater grill.
 • Train schiphol tilburg.
 • Demi lovato sister.
 • Open chest yoga poses.
 • Sturm und drang wikipedia.
 • Oljebyen stavanger.
 • Vvo grenzraum ticket.
 • Sri lanka lonely planet.
 • Vrangforestillinger hos barn.
 • Hvordan unngå klein stemning.
 • Göttin der weisheit.
 • Tempelhofer feld veranstaltungen 2017.
 • Medmenneske utdrag.
 • Säga upp prenumeration mötesplatsen.
 • Sitrontimian.
 • Kuhstall düsseldorf facebook.
 • Gael garcía bernal filmer og tv programmer.
 • Paul mitchell hairshop.
 • Rmsv.
 • Zillhausen brand.
 • Jessica shannon anna shannon.
 • Losje ringer.
 • Søppelklype biltema.
 • Dikt til ansatte i barnehagen.
 • Novotel gdansk centrum.
 • Socialliberalism och nyliberalism.
 • Pole dance schwadorf.
 • Flammkuchen mit obst.
 • Krogh design.
 • Codan kondemnering.
 • Organisk kjemi oppgaver.
 • How to delete collection update on vsco.
 • Buddhas weg sommerfest.
 • Schauspielschule freiburg kinder.
 • Ps4 daten löschen.
 • Kul nederst på leggen.
 • Animated avatar.