Home

Hva var xu milorg og kompani linge

Norwegian Independent Company No. 1 (NORIC 1) (populært kalt Kompani Linge) var en britisk militæravdeling som ble opprettet under andre verdenskrig og som bestod av norske frivillige. Det uoffisielle navnet, Kompani Linge, kom fra den første kompanisjefen, kaptein Martin Linge.Norwegian Independent Company No. 1 ble opprettet av det britiske Special Operations Executive (SOE) i juli 1941 Mye av befalet de første årene var utdannet ved Kompani Linge, trent i gerilja- og sabotasjeaksjoner. Sammen med Milorg-folkene bidro det til at vi hadde to skilte taktiske retningslinjer

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940-1945). Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando). Alle som arbeidet med militære forberedelser til den nasjonale frigjøringskampen skulle underordne seg organisasjonen 30. juni 1945 hadde Kompani Linge sin første og siste samlede oppstilling i Oslo. Asbjørn Fjeld, sammen med hundrevis av kolleger, ble dimittert, kompaniet oppløst. Men Asbjørn hadde begynt sin militære utdannelse før krigen og hadde tenkt å fullføre, nå med en tung ballast av praksis i kropp og sjel I Milorg og andre stridende enheter var det langt færre kvinner. Milorg hadde kvinnelige medlemmer først fra 1944, og da primært i ikke-stridende roller. Det er også kjent at to kvinner gjorde tjeneste i Kompani Linge. I ledelsen var det få kvinner Han gir en samlet oversikt over norske radiooperatører i Secret Service, SOE/Kompani Linge, XU, Milorg og sovjetisk tjeneste 1940-45. Vi får kunnskap om de ulike britiske tjenestenes egenkarakter, formål og operasjonsmetoder, når og hvor de ulike radiostasjonene på norsk jord var aktive og hva de formidlet av viktig militær etterretning Milorg var den offisielt sanksjonerte militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig.Organisasjonens oppgaver var primært å forberede og ha styrker klare til frigjøringen, og å støtte en eventuell invasjon. I tillegg til rekrutterings-, trenings- og etterretningsarbeidet for å utføre disse oppgavene drev Milorg også med aktiv sabotasje gjennom hele krigen

Milorg, fra militær organisasjon, var en militær motstands­organisasjon som ble bygget opp i Norge i løpet av andre verdenskrig.Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon.Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje. Mye ble smeltet om. Men plater fra Tirpitz av stål, nikkel og krom var uslitelige og brukes fortsatt til dekning av hull i veibanen, blant annet i Oslo. Eksakt hvor mange millioner utbyttet av innsatsen på 30 000 til slutt ble, er aldri offentliggjort. Det dreide seg om mange titalls millioner. Om og hvor mye Kompani Linge eventuelt fikk, er. Shetlandgjengen, kompani linge, milorg, partisangruppene i finnmark og politistyrkene. Den norske hjemmefronten var i begynnelsen ikke noen fast organisasjon og hadde ingen fast ledelse. Hjemmefronten var alt fra vanlige mennesker som motarbeidet tyskerne, til en mer organisert militær motstand. alt arbeid mot den tyske okkupasjonen ble en del av hjemmefronten

Laudals organisasjon hadde forgreninger til etterretningsorganisasjonen XU og SOE/Kompani Linge. Et sentralt mål for organisasjonen var å forberede lokale motstandsgrupper til å kunne støtte en alliert invasjon i Norge. Virksomheten omfattet sambandstjeneste, mottak av flyslipp, våpenopplæring og kartlegging av tysk aktivitet Norwegian Independent Company 1 (NOR.I.C.1, pronounced Norisén (approx. noor-ee-sehn) in Norwegian) was a British Special Operations Executive (SOE) group formed in March 1941 originally for the purpose of performing commando raids during the occupation of Norway by Nazi Germany.Organized under the leadership of Captain Martin Linge, it soon became a pool of talent for a variety of special. Norwegian Independent Company No. 1 (NORIC 1) (populært kaldt Kompani Linge) var en norsk militærafdeling, som blev oprettet under 2. verdenskrig.Det uofficielle navn, Kompani Linge, kom fra den første kompagnichef, kaptajn Martin Linge.Norwegian Independent Company No. 1 blev oprettet af det britiske Special Operations Executive (SOE) i juli 1941 - Med Milorg-stasjoner menes radiosendere som ble operert av folk fra Kompani Linge eller hjemmeopplærte telegrafister. Men alle lå ikke i provisoriske hytter. Noen hadde sendere hjemme og dro til et område for å sende, men gjerne på ulike steder slik at det minsket sjansene for å bli oppdaget av den tyske peiletjenesten, sier Færøy

Start studying Krigen i Norge. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools En ung jente var involvert i sabotasje og kompani Linge. En tysk ubåtkaptein både tok og reddet norske liv. NSB-ansatte som tok store sjanser. Over 400 glemte helter er meldt inn til Forsvarsdepartementet Kompani Linge är en halvofficiell benämning på det som formellt hette Norwegian Independent Company 1 (NORIC 1). Linge eftersom kompchefen hette Martin Linge (han stupade december 1941). Det organiserades sommaren 1941 under det brittiska SOE och manskapet var huvudsakligen norrmän Riksarkivet oppbevarer bare fragmenter av tyske politi-, domstols- og fengselsarkiv fra Norge under andre verdenskrig. Det meste ble tilintetgjort i maidagene 1945. Det som finnes bevart av fangekort og fangebøker er skannet og finnes tilgjengelig på Digitalarkivet. En totaloversikt over alle fanger finnes i Kristian Ottosen (red.) Odd Benestad jr. sin far, dr. Odd Benestad, var lege og motstandsmann. Benestad-hjemmet på Lund i Oddernes var sentral møteplass for aktører innen så vel Milorg og XU som Kompani Linge. Benestad sr. ble arrestert i forbindelse med opprulling av Milorg på Sørlandet i desember 1942, og tilbrakte resten av krigen i fangenskap i Kristiansand, på Grini og på Akershus festning

I Kompani Linge i England/Skottland ble jeg trent i SOE - Secret Operation Executive, igjen sammen med Sønsteby, og i april 1944 ble jeg sendt tilbake til Norge, arbeidet med Milorg i. Nei, det er åpenbart at Norge aldri var en av Hitlers allierte. Hva mener du ble feid under teppet? Det ble drevet aktivt motstandsarbeid, Milorg, Kompani Linge og Osvaldgruppen etc. Desverre fikk ikke Osvaldgruppen den behandlingen de hadde fortjent etter krigen, nå i senere tid har de gjenlevende fått en viss opreisning og annerkjennelse Norske radiooperatører i Secret Service, Kompani Linge, XU, Milorg og sovjetisk tjeneste 1940-45. Radiospionenes jobb var andre verdenskrigs farligste, men viktigste enkeltjobb. Det mente General Dwight D. Eisenhower

Brukte Kompani Linge eller Milorg hjelm av noe slag? Post by Argus » 13 Nov 2014 21:09 Som trådens emne tilsier lurer jeg litt på om Kompani Linge eller noen av gutta i Milorg brukte hjelmer på regulær basis, gjerne spesielt med tanke på dropp fra fly Norwegian Independent Company No. 1 var en norsk militærafdeling, som blev oprettet under 2. verdenskrig. Det uofficielle navn, Kompani Linge, kom fra den første kompagnichef, kaptajn Martin Linge. Norwegian Independent Company No. 1 blev oprettet af det britiske Special Operations Executive i juli 1941. Kompagniet skulle deltage i britiske-ledede operationer i Norge, og skulle organisere.

Med det som bakteppe lever vi fint med at noen dramatiske grep holder historien stram og god. Likevel er det vikti å få kronprinsesse Märtha og kronprins Olav til å framstå mest mulig korrekt. I den anledning vil vi gjerne se hva våre lesere kan om kvinnen som nesten ble det selvstendige Norges andre dronning — Grunnen er at kommunistene var indre fiender under den kalde krigen. Kildene om dem ble liggende. I stedet ble de overvåket, ofte av personer fra Milorg og Kompani Linge som nå arbeidet i de hemmelige tjenestene. Saborg. Følgelig er det mye man ikke vet om de kommunistiske motstandsgruppene

Linge, Osvald og Milorg. Øverstkommanderende i Nord-Norge Carl-Gustav Fleischer hadde tyskerne på gaffelen da de allierte trakk seg ut. Kampen var imidlertid ikke over, og fra Ålesund ble nordmenn hjulpet til England for å fortsette motstanden. Blant dem var Rubin Langmo Av Thomas V.H. Hagen, historiker ved Stiftelsen Arkivet [PDF: Fedrelandet foran alt 9.5.2014] Festtaler og dikt i fredstid er én ting. Å vise offervilje og mot i den mest alvorlige situasjon som tenkes kan - foran døden - noe annet. For 70 år siden falt seks sørlendinger for eksekusjonspelotongens skudd i Trandumskogen, fordi de hadd Fødti 1916. Kompani Linge. Deltok som offiser i kampene mot tyskerne i april 1940. Reiste via Moskva og Odessa til Skottland i 1941 og ble medlem av kompani Linge. Hoppet i fallskjerm ned til det okkuperte Norge i 1943 og ble med på å organisere Milorg i Oslo og Drammen. Arrestertpå Kongsvinger i november 1943, men klarte å flykte til Sverige Gjenforent med Milorg. 30. juni 1945 hadde Kompani Linge sin første og siste samlede oppstilling i Oslo. Asbjørn Fjeld, bør være stolte over å ha fostret en slik person. Han var aldri i tvil om hva han skulle gjøre da landet ble angrepet av en overlegen militærmakt. At det ikke var over etter nederlaget i 1940,. Ragnar Leif Ulstein deltok sammen med Kompani Linge under landgangen i Reine Fra høsten 1944 ledet Ulstein oppbyggingen av hjemmestyrker i Sogn. Richard Zeiner-Henriksen var tilknyttet Milorg og Kompani Linge, og arbeidet de siste årene av krigen for Special Operations Executive i Rondane og på Dovrefjell

Kompani Linge - Wikipedi

Milorg & Kompani Linge - Forsvare

 1. XU hadde rundt 1000, og var i særdeleshet en av de viktigste delene av milorg, rent militærmessig. Av en befolkning på ca 3 mill så snakker man altså høyst om et par prosent, totalt sett. Angående milorg skal det ikke forundre meg at storparten av medlemmene kom til slutten av 44, starten av 45
 2. dre kjente aktører, menn og kvinner. Du får høre om.
 3. Dette er historier om enkeltmennesker som i ung alder utviste ufattelig heltemot, handlekraft og viljestyrke, men også humanisme og evne til å stå imot ekstrem ondskap. Hvem var disse heltene våre og hva gjorde krigen med dem? Historier fra Hjemmefrontens Milorg, Osvald, Pelle og Oslo-gjengen til Kompani Linge
 4. «Hva visste hjemmefronten?» at man skaper en tvilssituasjon rundt det som var Milorg under Den nå 95 år gamle skipsrederen er kjent for sin krigsinnsats som offiser i Kompani Linge og.
 5. Det lå elleve slepebåter i Fredrikstad og en bergingsbåt i Moss. I januar 1945 kom den begavede og karismatiske Kompani Linge-mannen Inge Steensland til Fredrikstad. Han skulle forberede og iverksette slepebåtaksjonen sammen med 22 mann fra sprengningsgruppa i Milorg i Fredrikstad
 6. Kompani Linge: En britisk SOE-operation, men fra slutningen af 1942 en del af den norske hær. No. 5 Troop 10 Interallied Commando: Delingen udgik i 1942 fra brigaden i Skotland og var i 10 Interallied Commando under britisk kommando. (10
 7. Aall og Martinson var med i Kompani Linge. Resten var med i Milorg som instruktører, troppssjefer o.l. Olaf Østerud, Kaare Gundersen, Sverre Halvorsen, Sverre Andersen, Sigurd Jakobsen og Eugen Grønholdt var med i Milorgs Oslogruppe D1312

Frå Kompani Linge adopterte Heimevernet kampånd og metode. Gjennom skiftande kår i Det norske forsvaret har Heimevernet vakse inn i bygd og by og gitt eit nærvær, vorte ei lokal kraft i krig. - Grunnen er at kommunistene var indre fiender under den kalde krigen. Kildene om dem ble liggende. I stedet ble de overvåket, ofte av personer fra Milorg og Kompani Linge som nå arbeidet i de hemmelige tjenestene. Saborg. Følgelig er det mye man ikke vet om de kommunistiske motstandsgruppene

Milorg er namnet på den militære motstandsorganisasjonen som vart bygd opp i Noreg i løpet av den andre verdskrigen.Hovudoppgåva var å førebu styrkar og ha dei klare til frigjeringa, samt støtte ein eventuell alliert invasjon.Milorg dreiv òg eit omfattande etterretningsapparat og støtta allierte operasjonar i Noreg. Utover i krigen var dei også aktive med eigne sabotasjeoperasjonar 9. april. Blücher. Bjørkestammen, oberst Ruge, Milorg, Jan Baalsrud, gutta på skauen, Kompani Linge, krigsseilas, tungtvann, Mumle Gåsegg, Kjakan, Trandum og Grini. Assosiasjonene løper lø og sender meg lukt syv/åtte tiår bakover i tid. Og der befinner jeg meg med den røde topplua på snei, roser i kinna og med binders på jakkeslaget

Hvem var disse heltene våre og hva gjorde krigen med dem? Historier fra Hjemmefrontens Milorg, Osvald, Pelle og Oslo-gjengen til Kompani Linge. FAKTA Utgitt: 2019 Forlag: Gloria forlag Innbinding. Kompani Linge var en norsk militærafdeling som blev skabt i England under Anden Verdenskrig og var opkaldt efter den første kompagnichef, kaptajn Martin Linge .Kompagniet blev oprettet af det britiske Special Operations Executive (SOE) i juli 1941, og hed faktisk Norwegian Independent Company no. 1 (NORIC 1) som blev til Norisen i hverdagsagtigt tal blandt soldaterne Men nå tar Løken med seg hele Milorg-distriktet. Han går også ut over bare reine Milorg-organisering og operasjoner og tar med grupper som sto utafor Milorg. En er selvsagt tungtvannssabotasjen, siden dette var karer fra Kompani Linge. Også annen motstand innafor området er med, for eksempel kommunistiske motstandsgrupper Boken dekker telegrafistene og radioagentene innen både Kompani Linge, Milorg, Secret Service og XU og dekker også de radiotelegrafistene som jobbet for sovjetisk etterretning. Lein har intervjuet alt fra kjente telegrafister som Knut M. Haugland, Claus Helberg og Erik Gjems-Onstad, til mer anonyme motstandsfolk i Secret Service og XU, som alle har hatt langvarig taushetsplikt Hjemmestyrkene er dog i denne fremstilling brukt som et videre begrep enn Milorg, idet jeg med Hjemmestyrkene forstår alle de lojale, patriotiske norske menn og kvinner i Norge, som i forståelse med Regjeringen og den allierte krigsledelse i tanke og handling søkte å øve militær motstand gjennom personlig deltagelse i Milorg, Kompani Linge, XU, Bedriftsorganisasjonen.

Milorg - Store norske leksiko

Hva var Administrasjonsrådet, Rikskommissariatet, Nortraship, Kompani Linge, Hjemmefronten og Milorg? Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten. 6. Gjør greie for tyskerne som okkupanter. Vekttall: Avgi svar - og studer deretter fasiten. 7. Gjør greie for nazifiseringsforsøk og kampen mot disse Per Brænd vokste opp i Sollia. Da tyskerne kom til bygda valgte Brænd raskt side, og ble en del av «gutta på skauen» og Milorg. Da det norske flagget igjen vaiet i vinden på bygdelokalet Jomsborg 17. mai 1945 rant tårene hos nordmannen. Endelig var bygda hans og Norge fri En gang dødsfiender på hver sin side i en brutal krig: Bjørn Østring, brennende medlem av Nasjonal Samling, soldat på Østfronten og sjef for Quislings livgarde og Svein Blindheim, høyt dekorert motstandsmann fra aprildagene 1940, håndplukket til Kompani Linge, aktiv sabotør bak de tyske linjer og LES MER toppmann i Milorg

Linge-veteran og kvindøl Asbjørn Fjeld fyller 100 å

Det var også sterke motforestillinger mot slike aksjoner fordi man var usikker på hva man kunne oppnå og hvilke tyske represalier det kunne forårsake. Synet på sabotasje endret seg i løpet av krigstiden, fra en i utgangspunktet forsiktig og passiv holdning til en langt mer aktiv holdning - Mens Milorg og de fleste andre av en av aktørene selv. Publikum har ikke hatt deres egen versjon. Vi kan bare tenke på alle bøkene som er utgitt om Kompani Linge. Osvald ble angrepet både av regjeringen i London, Milorg og Hjemmefronten. De var illojale, ble det hevdet. Det var først fra høsten 1944 og de siste. Vinteren 1943 var han telegrafist på Linge-kompaniets mest katastrofale operasjon, Carhampton, som skulle kapre tyske båter ved Flekkefjord. Da operasjonen var over, fikk han 8. mars ordre om dra til Kvås for å operere senderen derfra sammen med lingekarene Henrik Hansen, Anton Vedå og Tor Hugo van der Hagen

Hjemmefronten - lokalhistoriewiki

 1. Kompani Linge, som egentlig het Norwegian Independent Company No 1, arbeidet for den britiske etterretningstjenesten, men samarbeidet ofte med Milorg. Oslo-gjengen var en egen avdeling av Kompani Linge, og Max Manus var tilknyttet denne. I tillegg fantes det kommunistiske grupper i Norge som drev med sabotasjeaksjoner og annen motstandskamp.
 2. Linge, som var direkte underlagt SOE. Britene motsatte seg enhver innblanding i SOE-saker i den første del av krigen, og i siste del av krigen høyst motstrebende. Ovennevnte og liknende andre formuleringer bringer på bane en gjennomgående uklarhet i utredningen om hva som var «norske» og hva som var «allierte» avdelinger
 3. Akershus festning var hovedkvarteret for Hitlers Wehrmacht, og borgen og området rundt var omdreiningspunktet for mange av de viktigste hendelsene i Norge under okkupasjonen. Med vandringen «Krigens skjebner» levendegjør kunstmaler og skuespiller Ross Kolby en rekke av disse avgjørende historiske hendelsene fra 2. verdenskrig - på stedene der de skjedde
 4. — Norvald Kvale var kommet tilbake fra England før Laksevåg ble bombet. Som agent for Kompani Linge skulle han lære opp motstandsfolk i sprengningsteknikk og samtidig drive våpentrening. Han bodde på Laksevåg og hadde aldri latt barna gå på skolen hvis han visste hva som skulle skje

Motstandsbevegelse

Edvard Tallaksen ble tatt opp i kompani Linge, gjennomgikk trening i Skottland og kom tilbake til Norge som agent sammen med Birger Rasmussen. Han var medlem av Oslogjengen og var, i tillegg til å delta på flere av Max' aksjoner, med på mange av de viktigste sabotasjeaksjonene i Sør-Norge Milorg mottok ikke medaljer, men spesialsoldater som var en del av Kompani Linge kunne få dekorasjoner - Dersom vi sammenligner kampene i Narvik og i Valdres, var tildekningen av medaljer. Men aksjonen ble styrt av Milorg,s MI4 i London. Lederen av gruppa var fra Osvald-gruppen. To var fra Kompani Linge. En person var tatt med etter nske fra den norske legasjonen i Stockholm. Da gruppen kom fra Stockholm til Trondheim, tiltr dte ytterligere 4 mann fra motstandsgrupper i Trondheim. At aksjonen mislyktes, skyldtes at personen. til Kompani Linge, aktiv sabotør bak de tyske linjer og toppmann i Milorg, altså en som burde vite hva han snakker om: «Vi lærer at det var en kamp av det onde mot det gode. Blant aktørene på det godes side finner man bare vestallierte venner samt vår nasjonale motstandsbevegelse Milorg. Sovjetunionen Kjøp Vi sloss for Norge fra Norske serier En gang dødsfiender på hver sin side i en brutal krig: Bjørn Østring, brennende medlem av Nasjonal Samling, soldat på Østfronten og sjef for Quislings livgarde og Svein Blindheim, høyt dekorert motstandsmann fra aprildagene 1940, håndplukket til Kompani Linge, aktiv sabotør bak de tyske linjer og toppmann i Milorg

Magne Lein - Spioner i eget land (2003) Norske radiooperatører i Secret Service, Kompani Linge, XU, Milorg og sovjetisk tjeneste 1940-45 Bok med vareomslag. 356 sider. Illustrert. (51/85) Arvid Brodersen - Mellom frontene som kontaktmann mellom hjemmefronten og tyske motstandsgrupper under krigen. (1979) Bok med vareomslag. 187 sider. Hans sjef Eric Welch, som ledet Scandinavian Section av SIS, var det ingen som foreslo dekorert. Mitt poeng er at kriteriene for tildeling ikke var veldig presise, og at tilfeldigheter rådet, kanskje også bekjentskaper, i motsetning til hva som er hevdet i ettertid. Vi har også helt meningsløse tildelinger av Krigskorset Kjøp Vi sloss for Norge fra Cappelendamm En gang dødsfiender på hver sin side i en brutal krig: Bjørn Østring, brennende medlem av Nasjonal Samling, soldat på Østfronten og sjef for Quislings livgarde og Svein Blindheim, høyt dekorert motstandsmann fra aprildagene 1940, håndplukket til Kompani Linge, aktiv sabotør bak de tyske linjer og toppmann i Milorg Folkens! Dette har vi ventet på så lenge. Boken Alarmstart er snart på vei! Desverre ble den sendt forsinket til trykkeriet. Men, nå er det ikke lenge før den er på vei til forlaget, oss og ikke.. Tysk nakebading i Loktatjødnet i Risnes, Tananger. Egen samling

Milorg - lokalhistoriewiki

Hauge var sjef for Milorg og del av Hjemmefrontens ledelse. der også nøkkelpersoner fra Milorg/kompani Linge kom med (se kap. 8.7). Lillehammer-saken har vært en viktig del av de to arbeiderpartienes «felles skjebne» og samhold - «koste hva det koste vil» Kjøp 'Krigens arvinger, motstandsheltenes etterkommere forteller om krigens pris' av Nanna Segelcke fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978829367056 Metalman666: i Jugoslavia ble hundretusenvis av partisaner drept og såret og tyskerne og deres allierte satte i gang en rekke store anti-partisanoffensiver for å bekjempe Tito og partisanene hans.På Østfronten. Det var vel ingne store anti-partisanoffensiver i Norge var det Norske radiooperatører i Secret Service, Kompani Linge, XU, Milorg og sovjetisk tjeneste. Før London var Palmstrøm sambandssjef i Milorg i Oslo. Han ble etterfulgt av Salve Staubo Les også: Kjører to el-biler på solvarme fra hustaket, Satser sterkt i markedet for høyspentbrytere og elektroteknisk utstyr, Vellykket bygg, elektro og automa- sjonsmesse.

Milorg - Wikipedi

Da ble tre mann fra kompani «Linge» og en telegrafist sluppet i fallskjerm ved Grøtteland med oppdrag å opprette radiosamband, etablere sabotasjeceller rettet mot kommunikasjoner, ta imot og lagre våpen, instruere jegere og rekognosere mot flyplassen på Sola. Å unngå kontakt med Milorg holdt ikke En av de mest interessante av disse er krigshelten og Kompani-Linge veteranen Svein Blindheim. Til tross for sine snart 90 år, kan han fortsatt berike vår historiske bevissthet Kompani Linge og Shetlandsbasen samt å støtte Milorg hjemme var blant hans ansvarsområde. Vi kjenner hans innsats under tungtvannsekspedisjonen. Tronstad ble skutt i mars 1945 Foruten arkivkilder fra motstandskampen og rettsoppgjøret er intervjuer med medlemmer av NKP, Saborg, Milorg og Kompani Linge et viktig kildetilfang. De mest sentrale delene av dette intervjumaterialet stammer fra 1970— og 1980-tallet

Fikk vrak til gi-bort-pris - Historie - Klikk

Kompani Linge og Milorg distrikt 16 sto æresvakt. Senere ble det holdt minnetaler bl. a. ved Norges Tekniske Høgskole, og en rekke aviser og tidsskrifter brakte nekrologer. «Sørgebudskapet var det samme over alt», skriver professor i historie, Olav Njølstad i en av bokhøstens mange oversette bøker, «Professor Tronstads krig» med undertittelen «Hjernen bak tungvannsaksjonen» Det var Louis Pettersen fra Kompani Linge. er det naturlig å trekke inn dette stedet i en omtale av okkupasjonstiden i Bergsdalen og hva som skjedde i den perioden av bygdas liv. Den generelle situasjon var nå at Bjørn-West-basen snart var ferdig utbygd og milorg-gruppene i Bergen og distriktene økte sine aktiviteter De seks fallskjermjegerne fra Kompani Linge skulle sabotere jernbanen i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Tre av dem døde på tragisk vis før de hadde kommet i gang med oppdraget. Tekst og foto: Knut J Støvne. Skrevet for Vi Menn. Publisert uke 37/2017. Søndag 10. oktober 1943. Det er ettermiddag på den britiske flybasen RAF Tempsford fe Det var stor sorg blant fangene den 10. juni da hele 150 mann, samtlige deltakere i Milorg D18, ble sendt i konsentrasjonsleir. Om lag halvparten havnet i Natzweiler som NN-fanger. 13 personer som ble ansett for å være hovedmennene bak oppbyggingen av Milorg og XU på Sørlandet, ble holdt igjen i Norge

2.verdenskrig Flashcards Quizle

 1. Ragnar Ulstein og Operasjon Company · Se mer » Operasjon Goldfinch. Operasjon Goldfinch var en Kompani Linge-operasjon under andre verdenskrig, som besto i å drive opplæring av lokalt Milorg-personell og mottak av våpenslipp. Ny!!: Ragnar Ulstein og Operasjon Goldfinch · Se mer » Operasjon Musketoo
 2. Han var lagfører i Romedal fra 1941 og jobbet med rekruttering til motstandsbevegelsen. Grøholt var også med på våpentrening og flyktningtrafikken, blant annet med å få to karer fra Kompani Linge over til Sverige. Kildereferanse lydopptak: Statsarkivet i Hamar, Kristiansen, Egil M., materialsamling, SAH-ARK-340-G-Gd-L0025-000
 3. Men aksjonen ble styrt av Milorg,s MI4 i London. Lederen av gruppa var fra Osvald-gruppen. To var fra Kompani Linge. En person var tatt med etter ønske fra den norske legasjonen i Stockholm. Da gruppen kom fra Stockholm til Trondheim, tiltrådte ytterligere 4 mann fra motstandsgrupper i Trondheim. At aksjonen mislyktes, skyldtes at personen.
 4. Click to read more about Spioner i eget land : norske radiooperatr̜er i Secret Service, Kompani Linge, XU, Milorg og sovjetisk tjeneste 1940-45 de Magne Lein. LibraryThing is a catag and social networking site for booklover
 5. Kirken var vervingssted for nordmenn som ønsket å delta i Kompani Linge, og sjømannspresten, Alf van der Hagen fra Farsund, Var først med i Milorg, og ble i desember 1943 med i etterretningsorganisasjonen XU. Her ble han nestleder for XU i Agderfylkene
 6. Men det var ikke bare soldater fra kompani Linge som gjorde motstand. Aller viktigst: Osvald-gjengen, en kommunistisk sabotasjegruppe med sterk tilknytning til gamle Vest-Oppland. De var viktigst, ikke fordi aksjonene deres rammet de mest avgjørende målene, men fordi fandenivoldsken deres fikk flere til åpent å motsette seg okkupasjonen
 7. Kompani Linge Norwegian Independent Company No. 1 (N.O.R.I.C. 1), ble opprettet under andre verdenskrig og var en militæravdeling. Det navnet kompaniet er mest kjent for å ha er Kompani Linge. Dette navnet stammer fra den første kompanisjefen som het Martin Linge. Det var det britiske Special Operation

Opprullingen av Laudals organisasjon (1942/43) - Norsk

Milorg (fra militær organisasjon) var navnet på en militær motstandsorganisasjon som ble bygget opp i Norge i løpet av andre verdenskrig.Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon.Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i landet, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne. Hvem var disse heltene våre og hva gjorde krigen med dem? Historier fra Hjemmefrontens Milorg, Osvald, Pelle og Oslo-gjengen til Kompani Linge. FAKTA Utgitt: 2019 Forlag: Gloria forlag Innbinding: Innbundet Språk:. MINNER FRA MILORG 1944-45. Det begynner å bli få igjen som opplevde 5 års okkupasjon fra 1940-45. La oss gå litt tilbake å se på hva vi opplevde i de årene. Jeg fylte 15 år 16.april 1940 og 20 år i 1945. Norske politikere og militære må ta ansvaret for at vi var så dårlig forberedt i 1940. Vi ble tatt på sengen Per Røed, som gikk under dekknavnet «Jan», var med på planleggingen av det meste og ledet selv 25 aksjoner. I motsetning til mer kjente spesialagenter og sabotører som Gunnar Sønsteby og Max Manus, gjennomgikk ikke Røed trening hos SOE og Kompani Linge. Per Røed var medlem av Lingeklubben

Norwegian Independent Company 1 - Wikipedi

Kompani Linge - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. Jeg regnet med at det var gode muligheter for at CIA og FBI visste at noe var igang. Usa gjorde det samme som 1941, bare med litt andre midler. Videre kan historisk kunnskap fore til at man fortstar hvorfor verden er som den er, og man kan feks forsta at jodene gjor som de gjor, at afganistanerne gjor som de gjor osv
 2. Men for Osvald-gruppa var NKP bare en samarbeidspartner 1942-44, på linje med andre som 2A, politigruppa, XU og Milorg. Her fantes det samarbeid, men også uenigheter
 3. Bak rapportene : ny rapport fra Nr. 24 i Kompani Linge by Gunnar Sønsteby (1 times) Musketoon; commando raid, Glomfjord, 1942 by Stephen Schofield (1 times) Spioner i eget land : norske radiooperatr̜er i Secret Service, Kompani Linge, XU, Milorg og sovjetisk tjeneste 1940-45 by Magne Lein (1 times) Mitt liv by Max Manus (1 times
 4. Dette er historier om enkeltmennesker som i ung alder utviste ufattelig heltemot, handlekraft og viljestyrke, men også humanisme og evne til å stå imot ekstrem ondskap. Hvem var disse heltene våre og hva gjorde krigen med dem? Historier fra Hjemmefrontens Milorg, Osvald, Pelle og Oslo-gjengen til Kompani Linge. Til toppe
 5. Det er interessant å merke seg historiene om motstandskampen som ble ført i Norge. London-regjeringen som rømte via Hamar den 9.a..
 6. En gang dødsfiender på hver sin side i en brutal krig: Bjørn Østring, brennende medlem av Nasjonal Samling, soldat på Østfronten og sjef for Quislings livgarde og Svein Blindheim, høyt dekorert motstandsmann fra aprildagene 1940, håndplukket til Kompani Linge, aktiv sabotør bak de tyske linjer og toppmann i Milorg
 7. Milorg, Kompani Linge, etterretningsorganisasjonen XU og andre. organisasjoner og grupper. Boka gir både eksakte opplysninger om. lokalt arbeid og trekker de lengre linjene. Motstanden ses hele tida. i sammenheng med utviklingen i Europa for øvrig, både på tysk og. alliert side. Den grundige, kildebelagte og saklige framstillinge

Milorg-hytter Norge Fieldfare - Histori

Krigen i Norge Flashcards Quizle

 1. Erik Ørn Gjems-Onstad f. 22 Feb 1922 Oslo d. 18 Nov 2011 AK, Bærum, Bærum sykehus: Hemneslek
 2. Forsvarsdepartementet etterlyste glemte helter fra 2
 3. Kompani Linge - Skalman

Hva gjorde våre besteforeldre under krigen? - Arkivverke

 • Kakeldekor marocko.
 • Drikke til nachos.
 • Vad kallades skattkammaren på stockholms slott.
 • Helsport reinsfjell 2 pro.
 • Matjord østfold.
 • Gartenhotel heusser immer wieder sonntags.
 • Lavprisekspressen pause.
 • Alpsee webcam.
 • Drk bw.
 • Single.dk pris.
 • Gilje vindu tilbud.
 • Patella hund symptomer.
 • Sea lodges bloemendaal holland.
 • Edm lyrics generator.
 • New ford expedition 2018.
 • Kinderwoordenboek van dale.
 • Terskeltrening maraton.
 • De blob xbox one.
 • Gjelleråsen svømming.
 • Plakater oslo butikk.
 • Solutløst keratose.
 • Rat der stadt moers.
 • D nummer bankkonto.
 • Webcam test.
 • Jimi hendrix somewhere.
 • Langschwanz chinchilla haltung.
 • In franken de bamberg bilder.
 • Theater rudolstadt.
 • Schauhaus leipzig partybilder.
 • Innledningsforedrag disposisjon.
 • Kanelsnurrer kake.
 • Anne enger skilt.
 • Audition oslo 2017.
 • Amedia formater.
 • Fjerne skjermlås samsung s5.
 • Hva er bærekraftig ressurspolitikk.
 • Pretty little thing code.
 • Ballistic calculator metric.
 • Baby sår hals hoste.
 • Audi rs3 2017 pris.
 • Koldtbord priser.