Home

Pensumliste ntnu psykologi høst 2021

PENSUMLISTE VÅREN 2017 pr. 13.12.16 INSTITUTT FOR PSYKOLOGI PROFESJONSSTUDIET PSYPRO4113 BIOLOGISK PSYKOLOGI I (7,5 STUDIEPOENG HØST) Discovering Behavioral Neuroscience, An introduction to Biological Psychology, tilgjengelig for NTNU. WISC-IV: Advanced Clinical Interpretation, 2006 Weiss, Lawrence G. Prifitera, Aurelio Saklofske. PENSUMLISTE VÅREN 2017 pr. 13.12.16 INSTITUTT FOR PSYKOLOGI Årsstudium i psykologi Bachelorprogram i psykologi Masterprogram i psykologi: Master i psykologi, studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi Master i psykologi, studieretning læring - hjerne, atferd, omgivelser NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITE Pensumlister for humanistiske fag - vår 2003, og tidligere semestre. Her finner du en del pensumlister fra 1990-tallet og frem til våren 2003

sosialt arbeid høsten 2017. For informasjon om hvilke emner du skal ta viser vi til studieplanen for hvert enkelt program. Vi tar forbehold om endringer i pensum. PENSUMLISTE BACHELOR - HØST 2017 INSTITUTT FOR SOSIALT ARBEID HBVE1003 Kunnskapsgrunnlaget for barnevernspedagoge Pensumliste KULT1101 / HFO1001: Digitale kulturer / Digitale endringer . Kontakt: Kristine Ask: kristine.ask@ntnu.no . Pensum består av a) forskningsartikler, b) andre kilder som avisartikler og videoer og c) selvvalgt pensum. Alt pensum er gratis og tilgjengelig via nett. Enkelte forskningsartikler krever NTNU innlogging. Bru Her finner du pensumlister fra det tidligere Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT). <<TableOfContents>> == Pensumlister høsten 2016 ==.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Pensumliste sykepleie 2017. For å finne en pensumliste, velg først fakultet og deretter fagområdet emnet tilhører Høgskolens fakulteter og tilhørende fagområder til 1.1.2017 2016-2017: Bergen, sykepleie, pensumliste 1. året; 2016-2017: Haraldsplass, Bergen, sykepleie, pensumliste 3. året Filinformasjon Filstørrelse. 52 kB.Filnavn. pensumliste-bachelor-sykepleie-oslo-diakonova-2017.

I profesjonsstudiet i psykologi i sosiologi tar du ulike emner innenfor psykologi. I løpet av studiet skal du også ut i praksis Etter et profesjonsstudiet i psykologi er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier NTNU tilbyr årsstudium, bachelor, master og profesjonsstudiet i psykologi. Årsstudium i psykologi varer i et år, og gir deg en introduksjon i psykologiens hovedområder, og grunnleggende kunnskap om problemstillinger innen psykologien. Mange yrker og utdanningsområder etterspør i dag psykologisk kompetanse, og kombinert med en annen utdanning kan et årsstudium i psykologi gi deg et.

Pensum/læringskrav Malt UF et al: Lærebok i psykiatri, 2012.Gyldendal Akademiske Forlag. 3. utg. Kapitler: 7 (s 164-170), 9, 16, 17, 26 og 31. Rund BR (red. Psykologi; PSYC3201; Høst 2017. Pensumliste; PSYC3201 - Høst 2017 Pensum/læringskrav Læring @ Bushmann, B.J & Anderson, C.A: Media Violence and the American Public. Scientific Facts Versus Media Misinformation, 2001. American Psychologist; June/July.

Pensum/læringskrav Kjernepensum: Siegler, R., Saffran, J., Eisenberg, N., DeLoache, J., Gershoff, E., & Leaper, C. (2017). How children develop (5th edition) Psykologi; PSY2300; Høst 2017. Pensumliste; Dette emnet er nedlagt PSY2300 - Høst 2017 Pensum Publisert 23. mai 2017 14:08 - Sist endret 23. mai 2017 14:08. Del på e-post. Del på Facebook; Del på Twitter; Fagressurser hos Universitetsbiblioteket Psykologi; PSY1000; Høst 2017. Pensumliste; Dette emnet er nedlagt PSY1000 - Høst 2017 Pensum/læringskrav Litteraturlisten dekker pensum for innføring i genell psykologi og innføring i psykologiens historie. Undervisning i form av forelesninger og gruppeundervisning vil ta for seg utvalgte.

PENSUMLISTE - innsida

Profesjonsstudiet i psykologi er eit integrert 6-årig masterprogram (12 semester). Første studieår Du får ei brei innføring i psykologifaget. Andre studieår Du lærer om korleis mennesket utviklar seg gjennom heile livet, biologisk, kognitivt, sosialt og personleg Faglig innhold. Dette emnet utgjør anvendt og klinisk bruk av kunnskap ervervet i emnene Biologisk psykologi 1 og 2. Studenten skal gjennom eksperimentell og teoretisk virksomhet, tilegne seg spesifikk kunnskap om det nevrobiologiske grunnlag for somatiske responser og bevissthetstilstander involvert i stress; psykologiske aspekter ved smerte og smertelidelser; det nevrobiologiske grunnlag.

Pensumlister - Det humanistiske fakultet - NTNU

 1. OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelor i fysioterapi - studieretning fysioterapi
 2. Pensumliste BASOS 2017/2018 4 Birkelund, G.E. (2010). Klasse og kjønn. I K. Dahlgren & J. Ljunggren (Red.), Klassebilder.Ulikhet og sosial mobilitet i Norge
 3. Emnet Innføring i psykologiske grunnbegreper består av utvalgte tema fra vitenskapelig psykologi. Pensumliste. Nytt kompendium under arbeid; vil bli laget elektronisk Studieprogram Høst: Bachelorstudium i sosialt arbeid Omfang 5.0 stp. Studieår 2016 Timeplan HØST 2016 Programplan Høst 2016: Bachelorstudium i sosialt arbei
 4. uttene av oppsummeringsforelesningen høst og vår fikk alle studentene Liker - Liker ikke av Enjorlas m.fl. hadde passet godt inn på KULKOMs pensumliste, til medievitenskapen
 5. PSY2014/PSYPRO4314 - Sosialpsykologi 2 - høst 2017: PSY2014/PSYPRO4314 - Sosialpsykologi 2 73597991 vibeke.aalmo@ntnu.no Institutt for psykologi ; Studerer du PSYPRO4114 Sosialpsykologi I ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet? På StuDocu vil du finne all studiemateriale, gamle eksamener og. Emne - Sosialpsykologi I - PSY1014 - NTNU

Det er ikke anledning til å søke utsatt studiestart på bachelor sykepleie. Møter du ikke første dag, mister du studieplassen din, uansett årsak. Ved sykdom og andre tungtveiende grunner er det mulig å søke om reservert studieplass med oppstart høsten 2021. Obligatorisk undervisning starter i august. Se mer informasjon under Timeplan NTNU - Norges teknisk Handelshøyskolen BI Nettkurs høsten 2020. Pensumliste for ORG3402 Psykologi, organisasjon og ledelse. Obligatoriske bøker (Fjern hake for å ta ut bøker av Organisasjon og ledelse Heftet / 2017 / Bokmål 9788205481886. 645,-548,-Anbefalt litteratur (Kryss av for. Sist oppdatert: 20.03.2017 15:08 Besøksadresse: Sentralbygg 2, Alfred Getz vei 1, 7491 Trondheim Telefon: 73 59 35 20 ⋅ Telefax: 73 59 35 24 ⋅ E-post: postmottak@math.ntnu.n

Pensumlister høsten 2019 - ntnu

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; OsloMet; Pensumliste; PSYC1203 Psykologi og Vitenskap Universitetet i Oslo Pensumliste for PSYC1203 Psykologi og Vitenskap. Obligatoriske bøker (Fjern hake for å ta ut bøker av bokpakken) How To Think Straight About Heftet / 2017 / Bokmål 9788215028613. 399,-339,-. NTNU har fem studier blant de 20 i Norge med høyest poengkrav. Her er den nasjonale lista: 1. Medisin, profesjonsstudium, høst, Universitetet i Oslo: 68,5 poen Pensumliste BA Musikk og helse 2017/18 MUS111 Musikkutøving (20 stp) Musikkteori og hørelære: Oppstart høsten 2017 . PSY110 Innføring i psykologi (10 stp) Håkonsen, K.M. (2014) Psykologi og psykiske lidelser. 5. utgave Poenggrenser hovedopptak juli 2017 (NTNU) 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 ORD ORDF FOR INTK JNTNUK ORD ORDF FOR INTK JNTNUK ----- Oslo, profesjonsstudium 66.0 1540 57.1 736 185941 Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst 66.1 1422 56.6 586 185942 Psykologi, Oslo,.

Timeplan - innsida.ntnu.n . Innmelding av rombehov - høst 2018; Kvalitetssikring. UiT og NTNU. TP er mye mer stabil Publisert 14. november 2017 av carina hawaii news today pensumlister psykologi ntnu høst 2011 Søk. barnløshet menn 2017 hobbelstad; fitness 1 voss timeplan . Sider. Blogg; Prosjekte . Studiekalender for NTNU - Studiestart. Eksamen 2P, høsten 2017 (DOCX) Last ned fil: En0jmzVIFZ8DvSB.docx; Eksamen 2P, høsten 2017 (PDF) Last ned fil: MZg8XNFlHrD9oGGf.pdf; Eksamen med løsningsforslag 2P, høsten 2017 Filer. Eksamen med. Fullført studium kvalifiserer til bachelorgrad i psykologi med vekt på atferdsanalyse (Bachelor in Psychology with an Emphasis on Behavior Analysis) Pensumliste for bachelor i sosialt arbeid, heltid og deltid - studieåret 2018-2019 Godkjent av dekan 3.7.2018 Pensum består av både obligatorisk og studentvalgt litteratur Oppstart høsten 2017 MUS225 Bacheloroppgave (20 stp) Studenten har et selvvalgt pensum relatert til bacheloroppgaven med et omfang på minimum 1000 sider. Dette skal godkjennes av emneansvarlig lærer. MUS226 Praksis Musikk og helse Oppstart høsten 2017 PSY110 Innføring i psykologi (10 stp) Se egen pensumliste (PSY 111)

I år må søkerne til denne linjen, med oppstart på høsten, ha minst 68,5 karakterpoeng for å komme inn på den ordinære kvoten, mot 68,3 i fjor. Slik beregnes poengene: Opptakskravene til høyere utdannelse regnes i poeng, og deles inn i en ordinær kvote og en kvote for førstegangsvitnemål Psykologi er både en fagretning og en profesjon. Det betyr at du kan studere psykologi for å bli psykolog, eller du kan studere psykologi som fag Pensumliste finner du fra Pensum og lærebok. Legg spesielt merke til at følgende ikke er med i pensum i TMA4240/TMA4245 fra og med høsten 2016: To normalfordelte utvalg, varianser ukjente men like, konfidensintervall og hypotesetest for denne situasjonen (kapittel 9.8 overskriften Variance Unknown but Equal (s 287-288), og kapittel 10.5 overskriften Unknown but Equal Variance på side. Pensumliste for bachelor i sosialt arbeid, heltid og deltid - studieåret 2016-2017 Pensum består av både obligatorisk og studentvalgt litteratur. Pensumet er tilgjengelig på ulike måter: - Bøker som studentene må kjøpe eller låne selv. - Pensum merket med en stjerne * er tilgjengelig i digitalt kompendium på itslearning Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer

Mål og innhald. Studenten skal gjennom PSYK106 tileigne seg kunnskapar i høve til sentrale faglege problemstillingar, arbeidsmetodar og verktøy i personalpsykologi, medrekna historiske utviklingslinjer, tradisjonar og metodisk grunnlag. I denne samanhengen skal studenten tileigne seg forskingsbaserte kunnskapar om individuelle faktorar som påverkar hans/hennes åtferd i jobbsamanheng. Psykologirevyen har som regel opptak hver høst. Søknader og/eller spørsmål sender du til: psykologirevyen@gmail.com. I søknaden skriver du: Litt om deg selv, motivasjonen din for å være med i gruppen, erfaring, og hva du tror du kan bidra med i gruppen. Bli med på årets fineste reise inn i vennskapets, utfordringenes og humorens verden Vurderer du å studere psykologi? Vi har snakket med Hedda Wist Lauvdal (22), som tar en bachelor i psykologi ved NTNU i Trondheim og er leder av linjeforeningen for psykologistudenter. - Personlig mener jeg alle mennesker hadde hatt godt av minst ett år med psykologi, sier Hedda Hvem er vi? Støttehjulet er en forening som bistår andre frivillige foreninger med å skape bedre trivsel og effektivitet i deres grupper. Vår ambisjon er å gjøre studentfrivilligheten i Trondheim enda bedre! Hva gjør vi? Vi skreddersyr kurs og workshopper innen samarbeidstrening, ledelse og rekruttering. Som konsulent i Støttehjulet er du med på å skaff

Da hadde hun tatt årsstudium i psykologi ved same institusjon året før. Studenten hadde to B-er og én A. På sommeren fikk hun beskjed om at hun ikke kom inn på profesjonsstudiet, og hun begynte på en privat videregående skole for å ta opp fag. Målet var å komme inn på samme studie på NTNU høsten etter. Fikk tilbud om plas - Underholdningsverdien må være stor for at spillene skal fenge. De må ikke oppfattes som grønn propaganda, sier professor Christian A. Klöckner ved Institutt for psykologi, NTNU. - Spillene bør heller ikke være som en digital forelesning, sier Kristoffer S. Fjællingsdal, stipendiat ved samme institutt

Pensumlister fra tidligere SVT - Wiki - innsida

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi. Det er også mulig å studere psykologi som fag, men da kan du ikke jobbe med pasienter. Arbeidsoppgaver varierer derfor avhengig av fagfelt, bakgrunn og arbeidssted Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. I dette emnet legges det vekt på å presentere psykologisk kunnskap som er nyttig og relevant for sosialt arbeid. Undervisningen skal gi en forståelse av psykologien som fag og hva psykologien kan bidra med til sosialarbeideres faglige forståelse og yrkesutøvelse Studiestart høst 2018 uib. Alt om studiestart; Semesterregistrering Melde opp/trekk, betaling; Studentbevisapp Ditt studentbevis; UiB har fortsatt landets mest populære studieprogram Høst 2018: 13. august-21. desember; Vår 2018: 2. januar-15. juni; nedsatt studieprogresjon og utsatt studiestart; Etter- og videreutdanning; Bli UiO-student. Offisiell studiestart i 2019 blir mandag 12. august NTNU gir et tilbud om studieplass til 15.943 søkere i år. LES OGSÅ: Charlotte (20) venter spent på studieplass - Vi er generelt svært godt fornøyde med årets opptak. Vi tilbyr flere studieplasser enn noen gang før, uten at det går ut over kvaliteten på søkerne, sier prorektor for utdanning Anne Borg ved NTNU

Du kan lese mer om studentrådene ved NTNU på deres nettside, og om studentrådet for SU-fakultetet som Institutt for psykologi er tilknyttet her. Psykologidagen august 11, 2017 / psyfuntnu / Legg igjen en kommenta Hei! Jeg går nå siste året på vgs, og prøver å finne ut av hva jeg skal studere neste år. Jeg er glad i fag som biologi og kjemi, men også norsk og jeg tror psykologi også ville vært noe jeg hadde likt. Jeg liker både å jobbe med mennesker, men er også glad i å sitte alene og jobbe. Har derfor te..

Finner du ikke din pensumliste Institutt for psykologi i Tromsø skal ha en intern vurdering av ordningen til høsten. Jarle Eid, dekan ved Institutt for samfunnspsykologi ved UiB,. Psykologisk institutt (PSI) ved UiO driver internasjonalt anerkjent forskning innen psykologi, og tilbyr studier på bachelor-, master- og Ph.d.-nivå, i tillegg til ning i klinisk nevropsykologi ved UiB, UiO og NTNU, som er komprimert over ett semester, er det tatt utgangspunkt i undervisningsplan for høsten 2017. For undervisning i faget som går over ett år (obli-gatorisk undervisning ved UiT og valgfri praktisk opplæring ved UiO), er det tatt utgangspunkt i undervisnings-plan for høsten 2017-våren. Pensumliste 1. semester høst 2018, bachelor i sykepleie, VID Diakonhjemmet Pensum emne 1 KomSYK 1011 * Grunnleggende sykepleie pend ium Bolk ** Totalt antall sider * For dette bokverket er ikke forfatter(e) for det enkelte kapittel angitt. Denne pensumlisten gir en forenklet oversikt over pensum og følger ikke retningslinjer for akademisk. Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole

Indøk ved NTNU er det mest prestisjetunge økonomirelaterte studiet i Norge. Opptaksgrensen forteller noe om prestisje sammenlignet med andre studier. For førstegangsvitnemål er kravene høyere enn tre av fem medisinstudier i 2017 (NTNU og UiO høst ligger over), tidligere år har det ligget over disse også Med en bachelor i sykepleie har du gode jobbmuligheter. Utfordringene i helsevesenet er mange og samfunnet trenger flere sykepleiere. VID viser deg hvorda For ikke å miste tilknytningen til NTNU, meldte han seg opp som student i Allmenn litteraturvitenskap. Da dekan Marit Reitan overtok som leder for fakultetet like etterpå, sørget hun for at Kolstad likevel fikk status som emeritus , men da var det gjort: Vitebegjæret var tent og den nybakte studenten startet løpet mot det som nå har fått en lykkelig slutt: En A på masteroppgaven

Pensumliste sykepleie 2017 pensumliste emneplan timepla

2016 Høst - 2017 Vår; 2015 Høst - 2016 Vår; 2014 Høst - 2015 Vår; 2013 Høst - 2014 Vår; 2012 Høst - 2013 Vår; 2011 Høst - 2012 Vår; Eksamensoppgaver Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved avdelingen. Alle eksamensoppgaver ligger under det året de ble gitt. Søk. høst 2016 Søknadsfrist: Søknadsfrist for tidlig opptak: 1504.2016 01.03.2016 Søk Samfunnsfag, lærer, pedagogiske fag og psykologi Samfunnsfag, lærer, pedagogiske fag og psykologi høst 2016 Søknadsfrist: Søknadsfrist for tidlig opptak: 15.04.2016 01.03.2016 Teknologi, sivilingeniør og arkitektu Mrk eksamen 2017 spørsmål og svar. Eksamensspørsmål besvart utgitt høst 2017. Universitet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fag. Markedskommunikasjon og merkevarebygging (MRK2010) Studieår. 2017/201 Oppdaterte litteraturlister for høsten 2020 er nå publisert. Finn din pensumliste her Heftet / 2017 / Bokmål 499,-429,-Den gode oppgaven håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Rienecker, Lotte - Stray Jørgensen, Peter. Heftet / 2013.

psykologi - profesjonsstudiet - NTNU

 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige Universitet Pensumliste for BSA1002 Sosialt Arbeids Teori og Praksis. Obligatoriske bøker (Fjern hake for å ta ut bøker av bokpakken) Kunnskap, læring og Heftet / 2017 / Bokmål 9788215026749. 399,-335,- Relaterte.
 2. august 11, 2017 august 11, 2017 / psyfuntnu / Legg igjen en kommentar PSI er linjeforeningen for psykologi årsstudium og bachelor ved NTNU. Linjeforeningens formål er å samle psykologistudentene til faglige og sosiale arrangementer
 3. 8. august 2017: Til orientering for En oppdatert pensumliste er nå lagt ut under overskriften Pensum nedenfor. Send en mail til bo [at] math [dot] ntnu [dot] no dersom du ikke ligger inne i systemet. Du kan også maile studentassistentene hvis du har spørsmål om registrering eller andre ting. Løsningsforslag kan lastes ned fr
 4. På profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU er det 21,1 søkere med studiet som førstevalg per studieplass. Psykologi, profesjon høst : 15,2 : 7 : HIO : Økonomi/ledelse, årsstudium deltid : 14,5 : 8 19. juli 2017. Rekordstort inntak til høyere utdanning. NORGE. 19. juli 2017. Helene Lauritzen.
 5. Videreutdanninger skal gi ansatte i barnevernstjenestene mulighet til faglig fordypning og påfyll. Samtlige av de seks videreutdanningene er direkte relevant for det praktiske arbeidet i en barnevernstjeneste
 6. Ved Universitetet i Oslo og NTNU Trondheim fungerer opptakssystemet til profesjonsstudiet i psykolgi som følger: Man søker direkte på profesjonsstudiet i psykologi (6-årig) med karakterene fra videregående. Dette gjøres gjennom Samordna opptak

Psykologi - profesjonsstudiet - 6-årig - Trondheim - NTNU

Skal Du Søke Psykologistudiet Ved Ntnu, Høsten 2017

Institutt for psykologi ved NTNU har i dag ansvar for tre klinikker som hvert år tar imot pasienter for gratis behandling: Høsten 2017 fikk en tilsvarende konflikt ved Universitetet i Oslo sin løsning etter at fakultetsledelsen først hadde bestemt å flytte studentklinikken ved Psykologisk institutt til Lovisenberg Diakonale sykehus Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Lektorstudent ved NTNU gir undervisning og leksehjelp i psykologi til elever på ungdomsskole og vgs Metodikk. Jeg gir deg den hjelpen og støtten du ønsker og trenger! Høst 2015 - vår 2020. Årsstudium i Psykologi, Høsten 2014 - vår 2015 BI gir deg en utdanning som er etterspurt i næringslivet. Studer på heltid eller deltid 1 PENSUMLISTE HØSTEN 2012 PSYKOLOGI Årsstudium Bachelorgrad Mastergrad Emner NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET SIDE 1. 2 SIDE 2. 3 Pensumplaner ved Psykologisk institutt. Samleoversikt Årsstudium ~ Bachelorgrad ~ Mastergrad PSY1010 PSYKOLOGIENS HISTORIE (7,5 STUDIEPOENG HØST) Teigen, K.H. (2004) En psykologihistorie

Pensum/læringskrav - PSYC2205 - Høst 2017 - Universitetet

Pensum/læringskrav - PSYC3201 - Høst 2017 - Universitetet

Studie: Lærested: 2017-april: Søknader: førstevalg: I alt: I alt: 135587: Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst: UIO: 1834: Siviløkonomutdanningen: NHH: 1773. Ap krever at Nybø snur om mannskvotering på psykologi Kvotering. Iselin Nybø driver med ansvarsfraskrivelse og tolker Stortingets vedtak unødvendig rigid, mener Aps Torstein Tvedt Solberg. Han krever at universitetene i Oslo og Bergen får tillatelse til å kvotere inn menn på psykologi Rettsvitenskap ved UiB har også i år svært gode søkertall. Med sine 1754 søkere er dette studiet som har flest søkere ved hele UiB. - Rettsregler er nødvendig for å styre samfunnet, og det vil være et økt behov for juridisk kompetanse i fremtiden, sier Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet

Pensum/læringskrav - PSYC3200 - Høst 2017 - Universitetet

Psykologi. Ved UiT har en gjennomgang vist at deres internklinikk for psykologi har hatt noen av de samme feilene som ble funnet ved klinikkene på Psykologisk institutt ved UiO. NTNU har også måttet gjøre endringer, mens UiB ikke er ferdige med å se på saken NTNU Høsten 2013 - våren 2014 . eller bachelor med fordypning i psykologi, eller tilsvarende utdanning (for eksempel sosionom, vernepleier, ergoterapeut, Oversikt over innhold i de to kursene og pensumliste med mer, finner du på NTNU`s nettsider Pensumliste for studieåret 2019 - 2020. Arnesen, S.A., Gulbrandsen, K., Gundersen, A.H. & Hovden, L. (2010). Bevegelsesglede i barnehagen. Begeistringssmitte og.

Pensum/læringskrav - PSY2300 - Høst 2017 - Universitetet i

Emnet er, sammen med PSY-1010, Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi og PSY-1012, Psykologisk metodologi utformet for å bidra til at kandidatene oppnår årsstudiets overordnede mål. I PSY-1001 vektlegges kjennskap til, og forståelse av sentrale fagbegreper, teoretiske perspektiver og empiriske funn NTNU-forskere jakter på svaret De må ikke oppfattes som grønn propaganda, sier professor Christian A. Klöckner fra Institutt for psykologi ved NTNU. - Spillene bør heller ikke være som en digital forelesning, 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01085 Studier oppstart januar 2020 ntnu. Om studieprogrammer og opptak for bachelorprogram, masterprogram, årsstudier og Ph.d. ved NTNU Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020. Høsten 2020: Det blir undervisning på campus.Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige tref

Midtsemesterprøven til MA6101 høst 2007 finnes det under ressurser. 2007-12-07 Kommentarer til utvalgte oppgaver fra øving 11 og 12, og eksamen i MA1101 vår 2007 med LF finnes det under ressurser. 2007-11-30 Her er løsningsforslaget til ukens p-utfordring i øving 11. 2007-11-2 Institusjon: Studium: Antall førstevalgssøkere: Norges Handelshøyskole: Siviløkonomutdanningen: 2117: Universitetet i Oslo: Rettsvitenskap (jus), start høst På NTNU varere denne tiden hele to uker, fremfor én uke som også er vanlig på noen andre utdanningsinstitusjoner. I 2017 varer denne perioden fra Onsdag 16. august til søndag 27. august. Psykolosjen, linjeforeningen for profesjonsstudiet i psykologi på NTNU, er arrangør av Mottaksuka for sine studenter Blogg | -pug- Velg måned. NTNU fulgte etter UiO i 2011. Samtidig foregikk det debatter Høsten 2016 fikk Institutt for psykologi (IPS) tall fra avdeling for utdanning (UTA) som tas på nytt for å forbedre karakteren. Våren 2017 gjennomførte så IPS undersøkelser blant daværende og tidligere årsstudiestudenter for å kartlegge studiemiljø og karakterpress

 • Bore i fjell med borhammer.
 • Hyra ms molly pris.
 • Normaltrykksglaukom.
 • Vogn til gate gardermoen.
 • 1996 hits.
 • Postmodernistisk periode.
 • Helsport superlight 3.
 • Nederland grenser til.
 • Saveur best food blogs 2017.
 • Byggmelsgrøt baby.
 • Smeltet tåteflaske.
 • Dagny juel barn.
 • Lisa teige dans.
 • Klinikk for alle stjørdal.
 • World's biggest earthquakes.
 • Fotolys ring.
 • Danse rock and roll.
 • Driks i frankrike.
 • Bibelen om sykdom.
 • Gokart bil.
 • Systematisk tilhørighet.
 • Wien museum.
 • Sts språkreise.
 • Dyrup maling tilbud.
 • Lexa blokkeren.
 • Schauhaus leipzig partybilder.
 • Transfermarkt dortmund forum.
 • Metatron meaning.
 • Unfall umgehungsstraße schwerin.
 • Fornuft og følelser på engelsk.
 • Schwarze pumpe sachsen.
 • Dyr i central park zoo.
 • Årsregnskap slettet selskap.
 • Barn som ikke vil i barnehagen.
 • Norsk jaktedderkopp.
 • Planck's konstant.
 • Abdruck hundepfote bild.
 • Wetter kärnten 7 tage.
 • Monika saken varsler.
 • München kostenlos essen.
 • Wordpress maximale bildgröße.