Home

Orkla ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling 2017. Orkla gjennomførte ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2017, i Oslo. Les mer . Generalforsamling 2017. Orklas ordinære generalforsamling ble holdt 20. april 2017 i Ingeniørenes Hus Møtesenter i Oslo. Les mer. Orklas ordinære generalforsamling ble avholdt 16. april 2020 på Orklas hovedkontor i Drammensveien 149. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt på grunn av Covid-19 situasjonen. Til stede var fem stemmeberettigede personer, konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch, styrets leder Stein Erik hagen, Selskapets valgte revisor Ernst & Young AS, v/statsautorisert revisor Erik Mamelund (via video)

Generalforsamling - Orkla

Nettsiden vår plasserer informasjonskapsler (cookies) på enheten din dersom du har godkjent det i innstillingene i nettleseren. Informasjonskapslene brukes for å forbedre nettsiden, samt til analyse og interessebasert reklame Orkla gjennomførte ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2017, i Oslo. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til tilleggsutbytte på kroner 5,00 pr. aksje Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2017 Ekstraordinær generalforsamling 2017 Orklas vedtekter Valg av medlemmer til (amortisere) 17.500.000 aksjer eiet av Orkla ASA. Antall aksjer i selskapet reduseres fra 1.018.930.970 til 1.001.430.970. Dokumenter. Innkalling til.

ORK: Ekstraordinær generalforsamling Vedtektsendring, GF-dokumenter på nett i stedet for papir Orkla ASA innkaller til ekstraordinær generalforsamling torsdag 10. desember 2009 kl 15.00 på Orklas hovedkontor på Skøyen i Oslo for å behandle forslag om vedtekts­endring Ekstraordinær generalforsamling i borettslag. Ekstraordinær generalforsamling finner sted når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig opplyser hvilke saker de ønsker å ta opp

Aksjeloven regulerer hvordan ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres og hvilke saker som kan eller skal behandles. Forenklet generalforsamling Hvis ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven § 5-7 om forenklet generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling innkalles og gjennomføres på samme måte som en ordinær generalforsamling. Styret kan bestemme at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling. I tillegg kan selskapets revisor og selskapets aksjonær(er) kreve møte

Ekstraordinær generalforsamling i Orkla ASA for behandling av styrets forslag til utbetaling av ekstraordinært utbytte ble avholdt torsdag den 3. november 2011 i Orklas lokaler i Karenslyst allé 6, Oslo.Forslaget om utbetaling av ekstraordinært utbytte på kroner 5 pr. aksje, eksklusive aksjer i konsernets eie, ble vedtatt.Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte den 4. november [ DNB ASA har 21. oktober 2020 avholdt styremøte der det ble vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling 30. november 2020 for behandling av følgende saker: 1) Godkjennelse av fusjonsplan Selskapet annonserte 23. desember 2019 at DNB-konsernet hadde igangsatt en prosess for å fusjonere DNB ASA og DNB Bank ASA

Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Aksjeloven stiller imidlertid ikke krav til årlig behandling av dette punktet. Valg av styre kan også gjøres av ekstraordinær generalforsamling. Møtelederens underskrift. Underskriften til den/de som er valgt av generalforsamlingen til å underskrive protokollen (se note 4 På ekstraordinær generalforsamling våren 1948, ble på den endelige bestemmelsen tatt, og en banekomité oppnevnt. Denne ble; foruten formann, Guttorm Sand, bestående av Eric Haag, Eystein Kvam og H.P. Melby. Den 11. mai 1948 ble det første spadestikk på Orkla motorbane tatt Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling vert kalla inn og gjennomført på same måte som ei ordinær generalforsamling. Styret kan bestemme at det skal haldast ekstraordinær generalforsamling. I tillegg kan revisoren til selskapet og aksjonær(ane) i selskapet krevje møte

Røkke og Hagens rivalisering: Ny bok om feidene og festene

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og tjenester, For spørsmål knyttet til aksjebeholdning, utbytte og deltakelse på generalforsamling vil du kunne få hjelp fra din kontofører. Kari Lindtvedt. SVP Investor Relations, Orkla ASA. kari.lindtvedt@orkla.no +47 95 07 51 14. Elise. NetCom planla en ekstraordinær generalforsamling på fredag etter krav fra Orkla, som ville kaste styremedlemmene fra Tele Danmark og SBC/Ameritech.. Nå anmoder Orkla om at den planlagte generalforsamlingen avlyses. I et brev til NetCom fra Orklas Tom Vidar Rygh ber han om at styret i NetCom avlyser den berammede ekstraordinære generalforsamlingen Med bakgrunn i at Orkla den 23. juni.

Generalforsamling 2020 - Orkla

Ekstraordinær generalforsamling - Orkla

Ekstraordinær generalforsamling 2017 - Orkla

 1. Orkla vil foreslå ekstraordinært utbytte på over 5 milliarder kroner. Selskapet kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for å foreslå et utbytte på fe..
 2. Ekstraordinær generalforsamling 2020. Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i mai 2020. Signert protokoll og saksliste er lagt ut. Les mer. Protokoll Generalforsamling 2019. Her er signert protokoll fra generalforsamling som ble avholdt 20. mars 2019
 3. Orkla ASA; Presentations; Orklas ordinære generalforsamling 2019; Chapters 00:00 Velkommen, Punkt 1 & 2 ; 08:43 Peter A. Ruzicka, CEO ; 29:56 Jens Bjørn Staff, CFO ; 65:22 Forslag til utbytte ; 71:55 Revisjonsberetningen ; 73:37 Avstemning punkt 2 ; 74:29 Punkt 3-6 ; 93:37 Punkt 7-12 ; 115:15 Avslutning ved Stein Erik Hagen Avslutning ved Stein Erik Hage
 4. Orkla vil kaste Keith og Fussel Rett før jul krevde Orkla, Fasts største aksjonær, ekstraordinær generalforsamling for å velge nye styremedlemmer. I innkallingen foreslo Orkla å kaste styreleder Thomas Fussell og styremedlem Robert Keith. Det to har vært med å bygge opp selskapet fra starten. Les: Vil avsette Keith og Fusse
 5. En ekstraordinær generalforsamling i Sas har gitt selskapet tillatelse til å utstede ny hybridkapital og nye aksjer i samsvar med selskapets rekapitaliseringsplan av 14. august 2020
 6. Orkla ber om ekstraordinær generalforsamling i NetCom, og vurdere å kaste hele eller deler av styret. Tele Danmark forstår Orkla, og inviterer til samarbeid. - Ganske naturlig, jeg vil akkurat gjort det samme, sier konsernsjef Henning Dyremose i Tele Danmark om Orklas krav
 7. st en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne

Dersom noen krever ekstraordinær generalforsamling eller ekstraordinært årsmøte etter bustadbyggjelagslova § 5-7 annet ledd, burettslagslova § 7-5 eller eierseksjonsloven § 42, skal styret vurdere om det er mulig å gjennomføre dette etter reglene i § 2 Ekstraordinært utbytte Ekstraordinært utbytte besluttes på ekstraordinær generalforsamling, jf. asl./asal. § 8-2a Ekstraordinær generalforsamling 2017 Orkla gjennomførte ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2017, i Oslo. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til tilleggsutbytte på kroner 5,00 pr. aksje Rammene for generalforsamling. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter at regnskapsåret er avsluttet (vanligvis innen 30. juni). Ordinær generalforsamling viser til den generalforsamling hvor godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte, behandles. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinær generalforsamling Ulike typer utbytte Endringer i aksjeloven 1. juli 2013 medfører nye muligheter for å ta ut utbytte. Les mer om forhold knyttet til utbytteutdeling det er viktig å være klar over ved ordinær generalforsamling i 2014

Generalforsamling 2019 - Orkla

Ekstraordinær generalforsamling. Noen ganger kan det være behov for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Styret eller aksjonærer som til sammen eier mer enn ti prosent av aksjene kan kreve en ekstraordinær generalforsamling. Protokoll for generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling om rehabilitering av garasjeanleggene avholdes digitalt. Styret kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling som vil omhandle rehabilitering av garasjeanleggene. Opprinnelig skulle saken blitt behandlet på et møte i mars, men som følge av Covid19-situasjonen ble dette utsatt på ubestemt tid Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 14. september 2017. Ordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 2017. Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 14.12.2016. Ekstraordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 3.6.2016. Ordinær generalforsamling i Skandiabanken ASA 201 Styret kan til enhver tid innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Dersom revisor eller en aksjeeier med minst fem prosent av selskapets aksjekapital ber om en ekstraordinær generalforsamling for å fremme en sak, plikter Aker BPs styre å holde møtet innen en måned fra henvendelsen mottas Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS, Onsdag 17. desember 2008 kl 13.00, på selskapets kontor i Tordenskiolds gate 8/10 i Oslo

Ekstraordinær generalforsamling med minikonferanse avholdes digitalt via Teams. Programmet starter kl. 12.30 - presis! Se program Det vil fra kl. 14.05 gis en orientering om planer for ny medlemsavgift fra 2021. Fullstendig tekst for innkalling til ekstraordinær generalforsamling finner du ved å klikke he Orkla vil fjerne hele, eller deler av, styret i NetCom og forlanger ekstraordinær generalforsamling. Styret må svare på om de gjør sitt for å få høyest mulig pris på aksjene i selskapet. Orkla eier 10.11 prosent av aksjene i NetCom Resultat etter postavstemmingen for ekstraordinær generalforsamling i NRRL er klar. Tellekorpset bestod av LB8IH Fredrik Davidsen (Oslogruppen), LA2TNA Øivin Syversen (Gardermogruppen), LA8SU Ulf Rydningen (Asker og Bærumsgruppen), LA3VEA Oddbjørn Strømhylden (Kongsvingergruppen) og LA3EHA Jan Edvoll (Nedre Romerikegruppen) Orkla på Bernstein Strategic Decisions Conference 2016: Filformat pdf: 22/09/2016: Ruzicka presenterer Orkla på Bernsteins Strategic Decisions Conference: Filformat webcast: 07/09/2016: Orkla på DNB's Nordic Retail/Consumer Conference 2016: Filformat pd

14 mar 2018 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Rustad Borettslag. Her kan du lese hele protokollen fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 1. feburar 201 Home Generell informasjon Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling. 25. september 2020. Minner om den ekstraordinære generalforsamlingen på Søndag. dav. Siste nytt. Ekstraordinær generalforsamling. 21. oktober 2020. Grillplassen i tun B 19. oktober 2020. NYTT TELEFONNUMMER ADMINISTRASJONEN Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA (Selskapet) som vil finne sted: 15. april 2020 kl. 09.00 på Advokatfirmaet Ræder AS, Dronning Eufemias gate 11 i Oslo Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 128 905 878,2 Network error: Unexpected end of JSON inpu

Orkla ASA: Ordinær generalforsamling gjennomført tor., apr 16, 2020 10:35 CET. Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i dag, 16. april 2020, i Oslo. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling sendt i melding til Oslo Børs 26. mars 2020. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2019 med kroner 2,60 pr. Oslo, Norway, 9 September 2020: Cloudberry Clean Energy AS har i dag klokken 14:00 CEST avholdt ekstraordinær generalforsamling (EGF) i Frøyas gate 15, 0273 Oslo Konsernsjef i Tele Danmark, Henning Dyremose vil ha med Orkla som partner i NetCom, og sier han vil kontakte selskapet for å komme til en felles forståelse. - Det er helt naturlig at selskapet ønsker flere penger for sine aksjer i NetCom, og ber om en ekstraordinær generalforsamling, sier Dyremose

ORK: Ekstraordinær generalforsamling - Orkla Foods SF

 1. Christen Sveaas blir nest største aksjonær i Orkla-konsernet. VG Logo search Chevron down. Hopp til Kravet om ekstraordinær generalforsamling er satt fram fra flere hold. Publisert: 12.09.
 2. Anmodende aksjonærers forslag til nytt styre - Ekstraordinær Generalforsamling 20. Januar 2017, 11:00 CET i Stockholm Med referanse til innkalling om ekstraordinær generalforsamling meldt 23.12.16, har anmodende aksjonærer varslet at deres forslag til agenda punkt 7 og 8 er som følger
 3. Historie. Orkla har sine røtter tilbake til gruvedriften på Løkken Verk i 1654. Det moderne Orkla ble grunnlagt i 1904 av Christian Thams, under navnet Orkla Grube-Aktiebolag.Christian Thams, med Mandals-rederen Christian Salvesen som finansiell partner, tok opp igjen gruvedriften på Løkken Verk etter at den hadde ligget nede noen år. . Orkla ASA regner likevel 1654 som sitt.

Generalforsamlingen i borettslaget Huseiern

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt ved hovedkontoret til Bank2 ASA («Bank2» eller «Selskapet») i Henrik Ibsens gate 60B, 0255 OSLO torsdag 13. februar 2020, klokken 16.00. Styrets leder åpner og konstituerer generalforsamlingen. I henhold til vedtektene leder styrets lede Ordinær generalforsamling er nærmere regulert i aksjelovene gjennom til dels nokså detaljerte regler. Og for det tredje kan generalforsamlingen treffe vedtak om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å avgjøre et forslag som er fremsatt i møtet Ekstraordinær er det som ikke hører til det vanlige. En ekstraordinær generalforsamling kan holdes på et annet tidspunkt enn den ordinære, årlige generalforsamling.

Generalforsamling i aksjeselskap Brønnøysundregistren

Altinn - Gjennomføring av generalforsamling

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VACCIBODY AS (Org. nr. 990 646 066) Ekstraordinær generalforsamling i Vaccibody AS (Selskapet) avholdes den 21. januar 2020, klokken 11.00 norsk tid i Selskapets lokaler i Gaustadalléen 21, Oslo. Følgende saker står på dagsorden: NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING O Ekstraordinær generalforsamling i Kværner ASA. Styret i Kværner har på sitt møte i dag behandlet Aker Maritimes anmodning om innkalling til ekstraordinær generalforsamling for å behandle et forslag om gransking av selskapet. Styret tar på denne bakgrunn sikte på å avholde en ekstraordinær generalforsamling 2. november i år Styret i Norwegian foreslår flere tiltak for å innfri vilkårene i transje to og tre i statens låneprogram.. Det inkluderer å konvertere gjeld til egenkapital ved å inngå avtaler med obligasjonseiere, långivere, leasingselskaper og leverandører, skriver selskapet i en melding.. Forslagene skal legges frem på en ekstraordinær generalforsamling den 4. mai

ekstraordinær generalforsamling dof asa 2 Alfabygget 5392 Storebø Tlf 56 18 10 00 E-post: management@dof.com Org. nr. 935 349 230 Den 30. oktober 2019 kl. 10:00 avholdes det ekstraordinær generalforsamling i DOF ASA (Selskapet), på Selskapets lokaler i Alfabygget, på Storebø i Austevoll kommune Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Cloudberry Clean Energy AS avholdt ekstraordinær generalforsamling (EGF) i dag 17. juni 2020 klokken 14:00 CEST i Frøyas gate 15, 0273 Oslo. Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden, og alle saker på agendaen ble godkjent av generalforsamlingen som foreslått av styret Det ble vedtatt på en ekstraordinær generalforsamling fredag, ifølge en melding fra selskapet. Generalforsamlingen vedtok også å gi styret fullmakt til å gjøre en emisjon på inntil 5,3 millioner nye aksjer. Selskapet har tidligere meldt at de har engasjert DNB Markets som rådgiver for en. Ekstraordinær generalforsamling Det vanlige er at det avholdes èn ordinær generalforsamling i løpet av året. Styret kan allikevel bestemme at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling til behandling av saker utover det som tilligger ordinær generalforsamling å behandle etter aksjelovens bestemmelser Ekstraordinær generalforsamling juni/juli 2020 - ved bruk av postavstemming. I følge NRRLs lover 5:1 kan ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom Hovedstyret finner det påkrevet, eller hvis minst 1/5 av de aktive medlemmene skriftlig krever det

Ekstraordinær generalforsamling først. Før Høstmøtet, altså fra kl 9-10, avholdes det ekstraordinær generalforsamling med valg av nytt styre og navnebytte på agendaen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendes ut i slutten av måneden. Program for Høstmøtet Ekstraordinær generalforsamling juni 10, 2020 juni 12, 2020 torejo Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å gå til innkjøp av nye skiver på 200m. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble holdt 11. juni, innkallelsen kan sees nedenfor Dato 19. juni 2020 Til medlemmene i GS1 Norway INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i GS1 Norway for å velge et nytt styremedlem. Bengt Herning har varslet at han går ut av styret i GS1 Norway med umiddelbar virkning, i forbindelse med at han fratrer sin stilling i Virke Ordinær og ekstraordinær generalforsamling Når vi snakker om møter i generalforsamlingen, tenker vi oftest på den ordinære generalforsamlingen som skal gjennomføres hvert år for samtlige AS og ASA. Generalforsamlingen kan imidlertid også innkalles ut over dette

Orkla ASA : Ekstraordinær generalforsamling 2011 - Orkla

 1. st ti prosent av aksjekapitalen
 2. Forenklet generalforsamling i aksjeselskap Ved revisjonen av aksjeloven i 2013 ble det gjennomført en rekke endringer som skulle legge til rette for forenklede prosesser i aksjeselskap. En av endringene var at det ble ytterligere forenklinger i kravene til avholdelse av generalforsamlingsbehandling - noe som i praksis vanligvis vil bety at generalforsamlingen avholdes i form av et skriftlig.
 3. Kravene til protokoll fra generalforsamling fremgår av aksjeloven § 5-16. Kravene er de samme for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men sakene som behandles vil ofte være ulike
 4. Ekstraordinær generalforsamling i Evry ASA. På ekstraordinær generalforsamling i Evry ASA 2. september 2019 stemte Folketrygdfondet imot sak 3 med følgende begrunnelse: Les mer; 22.08.19. Generalforsamling i Frontline Ltd
 5. Her finner du innkallinger, protokoller og øvrige dokumenter fra generalforsamlinger i NTS ASA. 2020 Protokoll ordinær generalforsamling 2020 Innkalling til generalforsamling 2020 Protokoll ekstraordinær generalforsamling 2020 Innkalling Fusjonsplan Rapport Sakkyndigs redegjørelse Årsrapport 2019 2019 Protokoll ordinær generalforsamling 2019 Innkalling til generalforsamling 2019.

Generalforsamlingen i DNB - DN

Rent formelt heter det, i § 7-5. i borettslagsloven at Ekstraordinær generalforsamling skal haldast når styret finn det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseigarar som til saman har minst ein tiandedel av røystene, krev det og samtidig seier kva saker dei ønskjer skal takast opp.. Merk at man kan kun kreve at saker som er meldt inn på forhånd skal diskuteres, så her er. Generalforsamling. Optin Bank ASA - Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2020. Optin Bank ASA - Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling 202 Mal for ordinær generalforsamling utfra kravene i aksjelovens § 5-10. Med eksempel på norsk og engelsk

Generalforsamling i AS og ASA skal normalt avholdes i form av et møte hvor aksjonærer eller deres representanter er til stede. Dette gjelder både for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. I AS med færre enn 20 aksjonærer kan generalforsamlingen imidlertid treffe beslutning på annen måte enn i møte Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA . Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA 24. august 2010 klokken 16.00 på selskapets kontor, Drammensveien 288, 0283 Oslo, med følgende dagsorden: 1. Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører . 2 NOTC-melding: 2019-10-18 14:25:28. Følgende saker ble enstemmig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 16. oktober 2019 Selskapets mellombalanse pr 31. august 2019 ble fremlagt generalforsamlingen sammen med en revisorerklæring, hvor revisor bekrefter selskapets finansielle stilling og som viser en egenkapital på NOK 151 078 807..

NMK Orkla

 1. Orkla (kl 7.00) Polarcus Limited (kl 7.00) REC Silicon (kl 7.00) TGS (kl 7.00) SpareBank 1 SR-Bank (kl 7.30) Siem Offshore Inc. (kl 8.00) SpareBank 1 Ringerike Hadeland (kl 12.00) Sparebanken Sør (kl 15.30) DNO; Asetek (ekstraordinær) (kl 9.30),.
 2. Oslo, 23. oktober 2020: Yara International ASA vil avholde en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 17. november kl. 17.00 for å behandle styrets forslag om å betale et tilleggsutbytte på 18 kroner per aksje. Innkallingen er tilgjengelig på selskapets nettsider. I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper fra fysiske møtekrav for å redusere Covid-19 risiko, vil den.
 3. Protokoll - generalforsamling i Helseplattformen AS Sted: Generalforsamlingen ble avviklet som et elektronisk møte med deltagere med samtidig deltakelse via Skype med hjemmel i midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 (FOR-2020-03-27-464
 4. Spørsmål og svar til ekstraordinær generalforsamling. Styret har bedt om spørsmål og kommentarer fra andelseierne i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen vedrørende rehabilitering av garasjeanleggene. Det kom inn totalt fem henvendelser innen fristen mandag 14. september og styret har nå svart ut alle spørsmålene

Orkla - Nors

Orkla dropper generalforsamling - Digi

Ekstraordinær generalforsamling i KS Bedrift vecltar at organisasjonen endrer navn til «Samfunnsbedriftene», og at vedtektene oppdateres med det nye navnet. Gjennom elektronisk avstemning (skjema i questback) hadde totalt 131 medlemsbedrifter, med til sammen 333 stemmer, avgitt stemme ved fristen 10. desember 2019 kl 1630 Thursday, October 22, 2020, 9:00:00 AM INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling i Pynten Borettslag avholdes. mandag 13. juni 2005 kl. 19.00 på Lambertseter Gård. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING. A) Valg av møteleder. B) Opptak av navnefortegnelse. C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokolle ekstraordinær g. eneralforsamling. i . Example. AS. den 10. 01.2018. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Example AS med organisasjonsnummer 999 999 999, i selskapets lokaler i Østensjøveien 144 B, i Oslo den 10. Januar 2018, kl. 11.00-12.00 i samsvar med innkalling av 02. Januar 2018. Følgende saksliste ble behandlet: 1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt ved hovedkontoret til NTS ASA («NTS» eller «Selskapet») i Fjordgata 8, 7900 Rørvik Onsdag 12. februar 2020, klokken 15:00. Styrets leder åpner og konstituerer generalforsamlingen. I henhold til vedtektene leder styrets leder møtet

Orkla ser at det er økt forbruk av snacks og kjeks i alle marked i Norden. Fall i deler av virksomheten Rapportert omsetningsvekst for merkevarevirksomheten var 14,7 %, hvorav organisk vekst. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. september 2020 Ordinær generalforsamling avholdes Mandag 28. september 2020 kl. 08.00 Av hensyn til koronapandemien vil generalforsamlingen ikke bli avholdt som et fysisk møte. Generalforsamlingen vil bli avholdt som et telefonmøte og vil bli holdt så kort og konsis som mulig

Av denne innkallingen vil det fremgå tid og sted for ekstraordinær generalforsamling, samt ex dato og utbetalingsdato for eventuelt utbytte. Orkla ASA, Oslo, 14. september 201 Info til Ekstraordinær Generalforsamling; 1. informasjosmøte; 2. Informasjonshefte; Informasjonsskriv 1; Informasjonsskriv 2; Informasjonsskriv 3; Stenging av heis i nr 42 og 44; Stenging av heis i nr 46 og 50; Info til Ekstraordinær Generalforsamling 2; Informasjon. Generalforsamling. Protokoll Generalforsamling 2014; Protokoll. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Haugerud Borettslag avholdes torsdag 20. juni 2019 kl. 19:00 i samlingssalen, Trosterud skole. (Tvetenveien 181, 0673 Oslo) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettiged Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - 26. november 2009 Prime Office Germany AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS, 26. november 2009 kl 09.00, på selskapets kontor i Tordenskioldsgate 8 - 10 i Oslo. Til behandling foreligger 1

Ekstraordinær generalforsamling i Ansager Hotel APS torsdag den 8. oktober kl. 19.00 er aflys Den [Dato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i [Selskapet] i selskapets lokaler i [Adresse]. Til stede var: Innkalling til generalforsamling ble godkjent av en samlet generalforsamling og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt. Valg av møteleder Her er finanskalenderen for fredag 25. september Ekstraordinær generalforsamling. Hvor På webcast Hva Generalforsamling. Når 3. desember 2020 - Se i kart Veidekke avholder ekstraordinær generalforsamling 3. desember 2020. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes på webcast. Del på sosiale medier . Vil du snakke med.

 • Per asplin.
 • Bremerhaven news facebook.
 • Hur påverkar arv och miljö vår hälsa.
 • Nano katt facebook.
 • Screen story.
 • Jugend listverk.
 • Ph i ferskvann.
 • Apotek solsiden senter.
 • Patella hund symptomer.
 • Mosserød turn og idrettsforening.
 • Hitchcock filme.
 • Poncho mit kapuze kinder.
 • Kevin bacon 2017.
 • Bezirksblatt eisenstadt online.
 • Hva er fns klimapanel.
 • Suicide squad trailer deutsch.
 • 5 roms leilighet oslo til leie.
 • Eksempel på indirekte demokrati.
 • 3t ilsvika instagram.
 • Snickers sjokolade pris.
 • Sunday sonic youth.
 • Mt 09 tracer erfahrungen.
 • Nwz von gestern.
 • Ryan o neal ektefelle.
 • Avila wohnpark greifswald preise.
 • Biomasse snl.
 • Green card usa.
 • Hoffman empati.
 • Åpent 1 juledag oslo.
 • Heel holland date zutphen.
 • Transport og logistikk konferansen 2017.
 • Esselunga a milano.
 • Sykkel vm innsbruck 2018.
 • Kinderwoordenboek van dale.
 • Fn bygningen new york.
 • Golden gate bru.
 • Schwerbehindertenausweis beantragen oldenburg.
 • Adrien brody größe.
 • Aboriginal culture dreamtime.
 • Balsfjord ko.
 • Leverandørgjeld kortsiktig gjeld.